Radio- och TV-verket

Kammarrätten ändrade tidigare bedömning av lokalradiotillstånd

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 16:56 CEST

I ett beslut om fördelning av tillstånd att sända lokalradio beslutade Radio- och TV-verket i december 2001 att ge Davinci Promotion AB tillstånd att sända lokalradio i Södertälje i konkurrens med 15 andra sökande. Beslutet överklagades och har därefter varit uppe till bedömning i länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten, som återförvisade frågan till kammarrätten. Enligt verket var det Davinci som bäst uppfyllde kraven på mängden egenproducerat material och program med lokal anknytning.

Utveckla genom praxis
I sin dom konstaterade kammarrätten att inga klara definitioner på vad som ska anses som eget material finns, utan att det får utvecklas genom praxis. Innan den har hunnit utvecklas är det naturligt att olika sökande har olika utgångspunkter för sina åtaganden. Enligt kammarrätten är det däremot mycket tveksamt utifrån grundlagssynpunkt om verket kan kräva ingående förhandsinformation om programinnehåll – utgångspunkten ska vara de sökandes åtaganden.

Överklagandena avslogs
Vid en samlad bedömning kom kammarrätten fram till att Radio- och TV-verket haft fog för att tilldela Davinci tillståndet och avslog därför överklagandena.