Rikspolisstyrelsen

Kammarrättens dom vad avser upphandling av polishus i Kalmar

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 08:17 CEST

"Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och avslår bolagets framställning om åtgärder enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)"
Detta betyder att polismyndigheten vunnit gehör i kammarrätten. Domen går att överklaga till regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs.

Frågor besvaras av länspolismästare Olof Ersgård, 070-510 59 02.