Utrikesdepartementet

Kammarrättspresident Carl Gustav Fernlund utses till domare vid EU-domstolen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2011 12:14 CEST

Regeringarna i EU:s medlemsstater har i dag utsett presidenten vid Kammarrätten i Göteborg, Carl Gustav Fernlund, till domare vid EU-domstolen. Regeringen beslutade den 31 maj 2011 att nominera honom till tjänsten.

Carl Gustav Fernlund är kammarrättspresident sedan den 1 juli 2009. Han var dessförinnan regeringsråd i dåvarande Regeringsrätten sedan 2005. Mellan 2000 och 2005 var han finansråd och chef för Skatte- och tullavdelningen i Finansdepartementet. Under åren 1998-1999 tjänstgjorde han som ekonomiskt råd i Bryssel.

Carl Gustav Fernlund har varit sakkunnig i ett flertal utredningar på skatteområdet och var åren 2005 - 2009 särskild utredare i Skatteförfarandeutredningen. Han är medlem i Consultative Council of European Judges (CCJE) och skiljeman enligt EU:s skiljemannakonvention om undanröjande av dubbelbeskattning. Han är också ledamot i Pensionsmyndighetens styrelse.

Carl Gustav Fernlund efterträder domare Pernilla Lindh vid EU-domstolen. Han tillträder tjänsten den 7 oktober 2011.

Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
(endast journalister) Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 54 73
070-356 30 32

Anna Falk
Departementsråd
08-405 24 65