FAO

Kamp mot banansjukdom i östra Afrika

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 11:32 CEST

FAO:s jordbruksskolor hjälper Ugandas bönder bekämpa Panamasjukan

15 September 2008, Rom - FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har i ett projekt tillsammans med Ugandas regering, hjälpt över 3000 bönder att bekämpa en skadlig sjukdom hos bananer. Sjukdomen som på svenska kallas Panamasjukan*, hotade produktionen av matlagningsbananen, en stapelgröda som över 14 miljoner människor i Uganda är beroende av för sin näring och sina inkomster. Projektets resultat är positivt, spridningen av Panamasjukan har hejdats och dessutom har många bönder dubblat eller tredubblat sin bananproduktion.

Panamasjukan är en bakteriell sjukdom som gör bananerna oätliga och dödar träden. Det finns inget kemiskt bekämpningsmedel som biter på sjukdomen, och ingen banansort är resistent. När sjukdomen väl får fäste, sprids den som en löpeld.

I Uganda upptäcktes Panamasjukan i två olika distrikt år 2001. Fyra år senare hade den spridit sig till ytterligare 31 distrikt.

Produktionen av bananer rasade med mellan 65 och 80 procent och markytan som användes till bananodling minskade med 13 procent.

För två år sedan valdes fem distrikt ut till ett pilotprojekt för så kallade Farmer Field Schools, en form av jordbruksskolor. FAO och Ugandas ministerium för jordbruk, djurhållning och fiske stod bakom initiativet. I de utvalda distrikten var Panamasjukan antingen endemisk eller begränsad till enskilda platser. Projektet syftade till att ge lokala odlare kunskap om hur sjukdomen kan förhindras från att uppstå och spridas.

Enastående resultat

"Idag syns inte ett spår av Panamsjukan i de distrikt där jordbruksskolorna varit verksamma, vilket innebär att projektet varit framgångsrikt" framhåller Wafa Khoury på FAO:s avdelning för växtproduktion och växtskydd.

Nationella beräkningar visar att 75 procent av sjukdomen nu är under kontroll.

Enligt Khoury är det möjligt att hejda spridningen av sjukdomen med hjälp av ett par enkla försiktighetsåtgärder. Många bönder har varit ovetande eller övertygade om att problemet är olösligt.

"Ofta krävs det praktisk erfarenhet för att omvända människor. Först när människor själva ser resultatet av det arbete de utfört, blir de övertygade. Det är därför projektet med Farmer Field Schools är framgångsrikt", poängterar Khoury.

Praktisk kunskap

Lektionerna är integrerade i bananproduktionscykeln. Det innebär att lektionerna ger praktisk kunskap som bönderna omedelbart kan använda. Bland annat gör bönderna egna odlingsexperiment och analyser av de egna jordbrukens ekosystem.

Bönderna vägleds av utbildade lärare och jordbruksspecialister, som lär ut olika tekniker som hejdar Panamasjukans spridning. Metoderna är mycket enkla och fokuserar på lokalt tillgängliga resurser utan kemikalier. Bönderna planterar exempelvis bara rena plantor och de strör på vanlig aska för att bekämpa sjukdomen. Dessutom avlägsnar de numera knoppar av hankön för hand, i stället för med hjälp av kniv, då de vassa snittytorna sprider sjukdomen lättare.

Ytterligare fördelar

Förutom att hjälpa bönderna bekämpa Panamasjukan, lär Farmer Field Shools även ut tekniker för ökning av markens produktivitet, hushållning av vatten, sanitet och beskärning av träd. På så sätt ökar böndernas kunskap och de får verktyg som hjälper dem att uppnå rikligare skördar.

"Bönderna har inte bara lyckats utrota Panamasjukan i sina distrikt, de har även dubblat och tredubblat skördarna", poängterar Khoury.

På många Farmer Field Shools har bönderna tagit ut en låg avgift vid varje veckomöte eller lagt undan en del av vinsterna från den ökade produktionen. Med hjälp av dessa pengar har de lagt grunden till fonder för mikrokrediter, som syftar till att hjälpa bönderna att utveckla sina jordbruk.

Framtida expansion

Projektet med Farmer Field Schools är så framgångsrikt att regeringen i Uganda beslutat att använda en liknande strategi i hela landet, som ett led i utvecklingen av det stöd man ger jordbrukssektorn.

Även FAO är nöjd med erfarenheterna från Uganda, och planerar liknande bananprojekt i grannländerna. Panamasjukan har upptäckts i Tanzania, Etiopien, Rwanda och demokratiska republiken Kongo.

* På engelska Banana wilt disease och på latin fusarium oxysporum.

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org

FAO's Plant Production and Protection Division

Read more about the farmer field schools in Uganda

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

FAO: s generaldirektör i Swaziland under pågående matkris(2008-09-08)

Jordbruksskolor för utsatta ungdomar på landsbygden på uppgång i Afrika(2007-11-28)

Pakistan minskar användningen av besprutningsmedel(2007-02-27)

Aids-epidemin förvärras på landsbygden(2006-12-01)