Läkare för Miljön

KAMP MOT RESISTENTA BAKTERIER I MILJÖN MÅSTE FÖRAS INTERNATIONELLT

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 20:49 CEST

Utbrottet av multiresistent EHEC-infektion i Tyskland har väckt bestörtning. Det har tom. hävdats att en sådan resistens inte kan uppstå hos "vilda" bakterier, utan att de måste vara framtagna i laboratorier. Faktum är att det på många håll i miljön finns förutsättningar för att en sådan superresistens ska utvecklas. Resistenta gener kan också flytta sig mellan olika arter av bakterier.

I New Delhi, Indiens huvudstad, har man konstaterat multiresistenta gener i avlopps- och kranvatten. Detta kan mycket väl vara fallet i andra storstäder över världen. På grund av den ökande turismen är risken stor att dessa gener och bakterier sprids till andra delar av världen.

Därför är det mycket viktigt att det internationella arbetet, inte bara inom EU, får stor tyngd i den nationella strategi mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner som tas fram av Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

Läs mer om läkemedel, antibiotika, resistens och miljö på Läkare för Miljön


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se