Umeå kommun

Kampanj för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 08:24 CET

2014 anmäldes cirka 300 fall av misshandel mot kvinnor i Umeå. I fler än 80 procent av fallen var förövaren känd av offret. Nu vill flera offentliga aktörer i Västerbotten uppmärksamma mäns våld mot kvinnor i en kampanj som riktar sig till de människor som finns runt omkring offer och förövare.

Med start under julhelgen kommer Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Länsstyrelsen Västerbotten uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Kampanjen ”Bry dig” riktar sig till de personer som finns runt våldsutsatta och våldsutövare med ett budskap om att de ska göra just det – bry sig. Förhoppningen är att budskapet både ska leda till engagemang och öppna för dialog.

– Vi vill uppmärksamma några av de tecken som kan tyda på våldsutsatthet och ge styrkan att faktiskt agera om man misstänker att någon är drabbad, säger Maria Stefansson, jämställdhetshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Hundratals fall av misshandel mot kvinnor i Umeå
2014 anmäldes cirka 300 fall av misshandel mot kvinnor i Umeå. I fler än 80 procent av fallen var förövaren känd av offret.

– Vi vet att det är en oerhört liten del av de kränkningar och det våld som kvinnor utsätts för som faktiskt anmäls. Därför är det viktigt att vi som medmänniskor blir bättre på att se och reagera, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

Forskning om våldsförebyggande arbete visar att ett av de mest framgångsrika sätten att påverka är att fokusera på så kallade bystanders, de som vetandes eller ovetandes, finns runt offer och förövare.

– Det handlar om att våga se och att våga fråga om hur det står till när du upplever att din kompis, kollega eller dotter blir isolerad, att deras partner visar mycket svartsjuka och kontrollbehov, säger Lena Sjöquist Andersson, folkhälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting.

Fokus på mäns våld mot kvinnor under 2016
Kampanjen, som kommer att synas på bio, på affischer och i sociala medier, är startskottet på ett år där avsändarna vill sätta fokus på mäns våld mot kvinnor. Bland annat kommer de att genomföra en gemensam konferens under See-veckan i september.

Vad ska man då göra om man misstänker att något är utsatt för våld?

– Det finns stöd som vi erbjuder kvinnor – genom kommun, landsting och via ideella organisationer. Det kan handla om allt från samtalsstöd till hjälp med skyddat boende och stöd till barn som bevittnat våld, men också samtal med män som har utövat våld eller som oroar sig för att det ska hända, säger Magdalen Alatalo, utvecklingsledare, Centrum mot våld i Umeå.

Mer information:

Lena Sjöquist Andersson
folkhälsoutvecklare
Västerbottens Läns Landsting
070–399 74 81
lena.sjoquist.andersson@vll.se

Magdalen Alatalo 
utvecklingsledare
Centrum mot våld
070-756 69 33
magdalen.alatalo@vll.se

Maria Stefansson
jämställdhetshandläggare
Länsstyrelsen i Västerbotten
010-225 43 31
maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Linda Gustafsson 
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070- 611 10 44
linda.gustafsson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.