Arbetsmiljöverket

Kampanj för säkrare butiksarbete

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 08:43 CEST

Hur förebygger arbetsgivaren i samverkan med de anställda våldsamma och hotfulla situationer i arbetet?

Det ska Arbetsmiljöverket undersöka nästa vecka i ett 20-tal kommuner i Västra Götaland och Halland med inriktning mot handeln. 60 av verkets arbetsmiljöinspektörer besöker då ca 500 arbetsplatser, framför allt butiker som är mest drabbade – videouthyrare, tobaksaffärer med spel samt ur- och guldsmedsbutiker.


Dessutom granskas arbetsmiljön för väktare som arbetar som butikskontrollanter och p-vakter särskilt utsatta för hot och våld.


2003 var ett mörkt år ur hot- och våldssynpunkt; antalet anmälda butiksrån ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Under första kvartalet 2004 hade antalet rån mot butiker i Västra Götaland fördubblats jämfört med samma tid 2003.


Arbetsmiljöverket kommer att kontrollera lokaler och utrustning samt kunskaper och utbildning hos arbetsledning och anställda. Verket undersöker också hur personal som har utsatts för våld eller hot har omhändertagits. Krav på åtgärder kommer att ställas på arbetsgivare som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler.


Det är viktigt att uppmärksamma även de små butikernas utsatthet. Banker och värdetransporter har blivit allt säkrare, men personal i småbutiker är utsatta för hot och våld i samband med mindre välorganiserade rån, som dock kan innebära långvariga och allvarliga men.


Uppgifter från BRÅ, Brottsförebyggande rådet:

2003 begicks det 903 butiksrån i Sverige.
Det hittills värsta året när det gäller butiksrån.
Jämfört med 2002 (796 rån) är det en ökning med 12 proc.
396 av de 903 rånen (43 proc) skedde med skjutvapen.
26 proc av dem som i huvudsak var sysselsatta med
kassaarbete utsattes 2002 för våld eller hot om våld.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket
i Göteborg, växel 031-743 72 00:

Bengt Husberg
Annicka Ohlsson
Annie Runhammar
Karin Holm-Ihalainen