Arbetsmiljöverket

Kampanj för säkrare butiksarbete - resultat i halvtid

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:44 CEST

Hur förebygger arbetsgivaren i samverkan med de anställda våldsamma och hotfulla situationer i arbetet?

Det undersöker Arbetsmiljöverket under veckan i ett 20-tal kommuner i Västra Götaland och Halland. 50 av verkets arbetsmiljöinspektörer besöker ca 400 arbetsplatser, framför allt sådana butiker som är mest drabbade – videouthyrare, tobaksaffärer med spel samt ur- och guldsmedsbutiker. Dessutom granskas arbetsmiljön för väktare som arbetar som butikskontrollanter och p-vakter som är särskilt utsatta för hot och våld.

Arbetsmiljöverket har under kampanjens två första dagar kontrollerat lokaler och utrustning, samt kunskaper och utbildning hos arbetsledning och anställda. Verket undersöker också hur personal som har utsatts för våld eller hot brukar omhändertas.

Erfarenheterna från dessa första dagar är att krav har ställts på 109 av 235 inspekterade företag, varav 25 är väktarbolag och övriga 210 är butiker, de flesta inom dagligvaru-handeln med långa öppettider.

Bilden av svenska butiker och väktarbolag är mycket splittrad. Många arbetsgivare inom handeln har redan uppmärksammat riskerna i den egna branschen och har kommit mycket långt i sitt säkerhetsarbete, men fortfarande finns företag som i denna kampanj har fått krav på upp till sex områden som måste förbättras.

Det vanligaste kravet som Arbetsmiljöverket ställt, handlar om att man ska ha rutiner för hur man omhändertar den som utsatts för våld och hot, ett annat vanligt krav är att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur man ska minimera dessa risker. Kunskaper om risker och regelbundna övningar med personalen av hur man handlar i händelse av rån och överfall krävdes på många ställen.

Butiker och väktarbolag har nu på sig till den 15 juni att svara Arbetsmiljöverket vilka åtgärder de har vidtagit för att avhjälpa bristerna.

Inspektionerna pågår även under onsdagen den 12 maj. Slutresultatet beräknas vara klart i vecka 21.

Bevakningsföretag
25 inspekterade, 19 fick krav ,6 fick inga krav

Videouthyrare
20 inspekterade, 10 fick krav, 10 fick inga krav

Tobak & spelbutiker
29 inspekterade, 14 fick krav, 15 fick inga krav

Ur-& guldbutiker
50 inspekterade, 25 fick krav, 25 fick inga krav

Livs/servicebutiker
111 inspekterade, 54 fick krav, 57 fick inga krav


Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket
i Göteborg, växel 031-743 72 00:

Bengt Husberg
Annicka Ohlsson
Annie Runhammar
Karin Holm Ihalainen