FAO

Kampanj mot dödlig boskapspest avslutas

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 16:41 CEST

Fältarbetet avvecklas – markerar sjukdomen som utrotad

All fältverksamhet inom den ambitiösa globala satsningen mot boskapspesten (rinderpest) avslutas, då den dödliga boskapspesten snart är helt utplånad. Detta banar väg för en officiell utrotningsförklaring av sjukdomen.

Det är i så fall första gången i historien som mänskligheten lyckats utrota en djursjukdom i det vilda och den andra gången som en sjukdom utrotats tack vare mänskliga ansträngningar. Första gången var när smittkoppor förklarades utrotad 1980.

Boskapspest påverkar inte människor direkt, men kan orsaka snabba, stora förluster av boskap och andra hovdjur, vilket har haft förödande effekter för jordbruket i årtusenden och resulterat i svält och ekonomisk förödelse.

Under det globala symposiet om utrotning av boskapspest som hölls i Rom 13-14 oktober där ministrar, djurhälsoexperter och andra samarbetspartners samlades, sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf att "kontrollen och elimineringen av boskapspest har länge varit en prioritet för organisationen, i sitt uppdrag att eliminera hungern och trygga den globala livsmedelsförsörjningen”.

Mötet skedde i samband med att många av FAO:s medlemsländer samlats inför uppmärksammandet av Världshungerdagen den 15 oktober 2010, under temat Förenade mot hungern.

"Sjukdomen har plågat Europa, Asien och Afrika i århundraden och orsakat omfattande svält och bidragit till att miljontals djur, både tama och vilda, avlidit. På 1880-talet avled upp till en miljon nötkreatur i Ryssland och Centraleuropa till följd av boskapspest”, framhåller Diouf.

När den nådde Afrika på 1800-talet dog miljontals boskap och vilda djur, med en utbredd svält som följd. Det beräknas att upp till en tredjedel av Etiopiens befolkning dog i svälten som följde av denna pandemi. Det sista kända utbrottet av boskapspest var i Kenya år 2001.

I mitten av nästa år kommer FAO tillsammans med Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) förklara den förödande boskapspesten utrotad. Men först ska OIE sammanställa slutgiltiga officiella rapporter om sjukdomens status från en handfull länder.

"Vi är övertygade om att delegaterna från OIE:s världskonferens förklarar alla återstående länder som officiellt fria från sjukdomen i maj 2011 och att allt OIE-lett arbete på fält för att utrota boskapspesten avslutas den dagen. OIE programmet lanserades redan 1989 och har varit väldigt pålitligt vid bedömningen av närvaro eller frånvaro av viruset världen över. Det bör tjäna som exempel vid framtida satsningar för att utrota andra djursjukdomar”, förklarade Dr Bernard Vallat, generaldirektör för OIE.

Deltagarna i symposiet diskuterade lärdomar som dragits från de internationella insatser som gjorts för att utrota sjukdomen, hur man implementerar dessa lärdomar för att kunna eliminera andra sjukdomar samt diskutera vad som återstår att göra före och efter en slutgiltig deklaration om utrotning.

En global insats

Inom ramen för OIE:s arbete har FAO legat i spetsen för en samordnad global insats, för att studera mönstret och karaktären av boskapspesten, hjälpa jordbrukare och veterinärer att bekämpa sjukdomen, utveckla och genomföra vaccinationskampanjer och i slutändan utrota sjukdomen.

Arbetet har inneburit ett brett samarbete mellan flera internationella organ såsom OIE, det internationella atomenergiorganet (IAEA) och av olika bidragsgivare, den senaste inom det globala programmet för att utrota boskapspest (GREP).

GREP startade 1994 som en global samordningsmekanism för det internationella samfundet för en gemensam systematiskt och heltäckande kontroll av boskapspest . GREP var avgörande i slutskedet av det decennier långa arbetet med vetenskaplig forskning, övervakning och vaccinering av djur i fält.

"Programmets extraordinära framgång skulle inte varit möjlig utan de gemensamma ansträngningar och starka engagemang från regeringarna i berörda och utsatta länder. Inte heller utan Afrikanska unionens Interafrikanska byrå för djurresurser, de ansvariga regionala organisationerna i Asien och Europa och de biståndsorgan som engagerat sig i detta arbete”, sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.

Ett särskild tack uttrycktes till Europeiska unionen och andra större bidragsgivare, samt till anställda på forskningsinstitutioner och bilaterala och multilaterala utvecklingsorgan.

"Tillsammans har vi besegrat boskapspesten. Tillsammans är vi starkare. Tillsammans kommer vi att besegra hungern”, avslutade Jacques Diouf.

Förödande historia

Boskapspest orsakas av ett virus och sprids genom direktkontakt och kontaminerade material. Miljontals nötkreatur, bufflar, jakar samt deras vilda släktingar har avlidit till följd av sjukdomen som i extrema fall haft en dödlighet på nära 100 procent.

Många århundraden efter att sjukdomen först upptäcktes i Asien och Europa, nådde boskapspesten sin kulmen på 1920-talet. Då boskapspesten var som mest utbredd sträckte den sig från Skandinavien till Godahoppsudden och från Afrikas atlantkust till de Filippinska öarna. Under denna period rapporterades också ett utbrott i Brasilien och ett i Australien.

I början av 1980-talet slog sjukdomen hårt mot boskapsbesättningar runt om i världen. Förödande epidemier drabbade södra Asien, Mellanöstern och Afrika. I Nigeria kostade epidemin totalt 2 miljarder dollar under 1980-talet. År 1994 ledde ett boskapspestutbrott i norra Pakistan till att mer än 50 000 nötkreatur och bufflar dog innan man med FAO:s hjälp lyckades få utbrottet under kontroll.

Läs mer

Pressmeddelandet på engelska

Lägesrapport om insatserna för utrotning av boskapspest, oktober 2010 (pdf)

Det globala programmet för att utrota boskapspest (GRIP) symposium

Det globala programmet för att utrota boskapspest (GRIP)