Vägverket

Kampanjen Don´t drink and drive i Jönköpings län – framgångsrik och uppmärksammad

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 09:27 CET

Välkomna till en presentation av utvärderingsresultaten av kampanjen Don´t drink and drive.

Tid: Fredagen den 12 december 2003, kl: 10.00.

Plats: Vägverket Region Sydöst, Regionkontoret, Kaserngatan 10 (A6-kasern)

Lokal Vättern, plan 4.

Bakgrund

Vi ser en negativ trend när det gäller ungdomars attityder och värderingar till trafiknykterhet. Denna oroande utveckling avspeglas även i statistiken över omkomna i alkohol/drogrelaterade olyckor där ungdomar i åldern 18-24 år är en svårt drabbad grupp. En fokuserad satsning för att vända de negativa trenderna är således av stort behov. Av denna anledning startade Vägverket under 2003 upp kampanjen ”Don´t drink and drive”.

Syftet var

Att förbättra ungdomars (15-24 år) attityder och värderingar till trafiknykterhet. Förhoppningen är att detta leder till ett förändrat trafikantbeteende.

Att finna lämpliga arbetsmetoder för att påverka ungdomars attityder och värderingar kopplat till arbetsområdet.

Att kartlägga projektets effekter genom omfattande utvärdering.

Upplägg

Don´t drink and drive genomfördes under veckorna 40-42 och innefattade bland annat aktiviteter i skolor och inom idrottsrörelsen. Detta kombinerades med en massiv massmediakampanj.

Projektet är ett samarbete mellan Vägverket Region Sydöst, Landstinget i Jönköpings län, Polisen, NTF, MHF, Idrottsrörelsen och kommunerna i Jönköpings län.

Målen var:

Att minst 60 % av målgruppen har uppmärksammat projektet.
Att minst 40 % anser att de i någon mån påverkats av projektet.
Budskapen som vi ville förmedla var:

Kör inte bil berusad
Åk inte med en berusad förare
Hindra andra från att köra berusade

Kontaktperson:
Andreas Åkerblad, tfn 036-19 21 25 eller 070- 234 89 22.

Region Sydöst