Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Kampanjen mot höghastighetstågen

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2010 20:39 CET

Kampanjen mot höghastighet

DN bedriver kampanj mot höghastighetståg. VTI-forskare som snedvinklar fakta och genom att använda en trafikflödesmodell som inte tar hänsyn till näteffekter bevisar att höghastighetsbanor är olönsamma förs fram, och nu senast Per Kågreson som argumenterar genom invektiv och påståenden utan täckning.

 

Det är inte sparsamt att bara bygga vanlig järnväg. Inte bara runt storstäder finns kapacitetsproblem, även om de är mest akuta där. Det går inte att öka järnvägstrafiken med 50 procent eller att fördubbla kollektivresandet utan att bygga ut järnvägen.

 

Att snabb och långsam trafik blandas, så att man måste köra med stora luckor orsakar kapacitetsproblem. Trafiken blir långsammare än nödvändigt: X2000 fastnar bakom pendeltåg, det blir förseningar, godståg får göra energikrävande stopp och starter för att släppa förbi. Om den snabbare trafiken skiljs ut kan godstrafiken minst fördubblas även med oförminskad lokaltågstrafik.

 

Byggs då ny bana kan den likaväl byggas för höghastighet. En konventionell bana kostar 700 miljoner milen i lätt terräng och höghastighetsjärnvägen en miljard. Extrakostnaden vinns igen genom att landet knyts ihop bättre och arbetsmarknadsregionerna utvidgas. Snabbare trafik möjliggör fler och bättre utnytjade tåg. Med standardstegringen kan höghastighetsbanan med tiden förväntas bli fullt utnyttjad.

 

De som värnar bil och flyg nämner inte att oljan är på väg att sina. Alternativbränslena räcker inte, och en stor andel elbilar är inte möjligt av kostnadsskäl långt fram i tiden. Är det ett bilsamhälle vi vill ha, när det finns tåg? Innan oljebristen blir akut måste järnvägen ha byggts utför att klara transporterna. Då är höghastighetståg snabbaste och billigaste sättet.

 

Hans Sternlycke

ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

031-7729515