Den Goda Jorden ideell förening

Kampen för att bevara åkermarken är intensiv

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2010 09:28 CET

Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv

På söndag 28 februari håller föeningen Den Goda Jorden sitt årsmöte på Hotell Stensson i Eslöv. Då kommer föreningens projektanställda Lisa Germundsson, mark- och samhällsplanerare vid LRF i Skåne att hålla ett föredrag under rubriken "Hur kan vi påverka kommunerna att vara rädda om åkermarken?"

Mer info om årsmötet.

Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp

Partnerskap Alnarp i samarbete med LRF Skåne arrangerar den 4 mars "Jordbruks- och trädgårdskonferens 2010" och under förmiddagen behandlar man frågan "Jorden vi ärvde, hur förvaltar vi den?".

Mer info om konferensen.

Seminariet "Samhällsbyggnad och den goda åkerjorden" i Landskrona

Ett led i det projekt som Lisa Germundsson arbetar med för Den Goda Jorden är arrangendet av seminariet "Samhällsbyggnad och den goda åkerjorden" i Landskrona torsdagen 11 mars.

Sydvästra Sverige växer så det knakar. Det är i grunden positivt, men vi vill också värna den goda åkerjorden och det vackra landskapet. Landskrona är ett intressant exempel, eftersom kommunen planerar mycket omfattande utbyggnad på den allra bästa åkermarken, samtidigt som de har goda skäl att vilja ha nya arbetstillfällen och ett mer varierat bostadsutbud. Här ställs frågan verkligen på sin spets. Välkomna till en seminariekväll om hur vi kan kombinera god tillväxt och samtidigt spara den goda åkerjorden.

Mer info om seminariet.

KSLA:s akademisammankomst "Konkurrensen om vår odlade jord"

Samma dag torsdag 11 mars inbjuder KSLA till akademisammankomst under rubriken "Konkurrensen om vår odlade jord".

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar - vi har lånat den av våra barn. Så skriver föreningen "Den goda jorden" på sin hemsida. Insikten sprider sig om att matjorden är en begränsad resurs som kommer att få allt större betydelse i takt med klimatförändringar och en växande befolkning. Ändå vet vi att stora matjordsarealer i Norden varje år bebyggs och försvinner under asfalt och betong i en svårligen reversibel process.

På akademisammankomsten 11 mars har vi bett representanter för såväl det svenska Jordbruksdepartementet som det norska Landbruks- og matdepartementet berätta om ländernas syn på hur  – och om – odlingsjorden ska skyddas. Norge representeras av Hildegunn Gjengedal, politisk rådgivare i Landbruks- och matdepartementet, som bland annat berättar om bakgrunden till ett norskt förslag på ny jordvernlov (jordskyddslag). Från det svenska Jordbruksdepartementet kan vi välkomna departementsrådet Lars Olsson från Skogs- och Lantbruksenheten.

I konkurrensen om den goda jorden är det flera mer eller mindre synliga krafter som påverkar utvecklingen. Universitetslektor Marie Stenseke från Göteborgs universitet kommer att berätta om detta. Jordbruksavdelningens tidigare ordförande, lantbrukare Peter Edling, leder diskussionen om varför och till vad vi behöver Sveriges och Nordens matjordar.

Mer info om akademisammankomsten.


Föreningen Den Goda Jorden förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande
generationers mat- och energiproduktion. Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Föreningen har sitt säte på Berte Museum - Livet på landet i Slöinge, Halland

Bengt Svensson 0346 - 405 13

www.dengodajorden.se