Fältbiologerna

Kampen för Nationalpark Ojnareskogen går vidare

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 09:22 CEST

Fältbiologerna är glada för Högsta Domstolens besked angående Ojnareskogen på Gotland. Men det är ingen seger, framtiden för Ojnareskogen och norra Gotlands dricksvatten är fortfarande osäker. Vi kämpar för att Ojnareskogen ska bli nationalpark!

Högsta Domstolen har idag meddelat att de drar tillbaka tillståndet för Nordkalks kalkbrott i Ojnareskogen och låter frågan prövas på nytt av mark- och miljödomstolen.

Fältbiologerna hoppas på att domstolen då väger in EU-rätten. Nordkalks tänkta kalkbrott anser vi bryter mot EU:s miljölagstiftning och art- och habitatdirektivet. Precis kant i kant med det tänkta kalkbrottet ligger två mycket värdefulla Natura 2000-områden, som vi lovat EU att skydda. Vi menar att det inte går att göra ett kalkbrott här utan att skada områdena.

- Högsta Domstolens besked är vi glada för, men det är inte en seger. Framtiden för Ojnareskogen och norra Gotlands dricksvatten är fortfarande osäker. Vi kämpar för att Ojnareskogen ska bli nationalpark! säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna.

Fältbiologerna har varit med och kämpat för den här skogen tillsammans med många andra. Den 8 juli förra sommaren satte vi upp ett läger i Ojnareskogen och protesterade mot skövlingen av den viktiga skogen. De protesterna fick till slut Högsta Domstolen att ta upp fallet.

Ojnareskogen och Bästeträsk är föreslagen nationalpark av Naturvårdsverket, för sin unika miljö och höga natur- och upplevelsevärden.

Kontakt:

Salomon Abresparr 070-8142082
ordförande, Fältbiologerna

Maria Tranvik 073-7762177
fältbiolog på plats i Ojnareskogen

Ebba Hårsmar 070-7100284
fältbiolog på plats utanför HD i Stockholm

Alva Snis Sigtryggsson 076-0535242
vice ordförande, Fältbiologerna och Årets Miljöhjälte för sina insatser i OjnareskogenFältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.