Ehrenberg Kommunikation

Kampen om att bli Kulturhuvudstad

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:32 CEST

Åbo, i sydvästra Finland, ansöker om titeln att bli Europas kulturhuvudstad år 2011. Med hjälp av invånarnas idéer, ett projektteam på fyra personer samt 55 miljoner euro ska Åbo ta hem titeln.

Åbo har gett sig in i striden om att bli Europas kulturhuvudstad 2011. Alla som gått av båten och upptäckt staden vet att förutsättningarna är goda. Nu trappas marknadsförings-aktiviteterna upp. I förberedningsfasen kan de som bor i Åbo delta i en idétävling och komma med förslag på aktiviteter för att marknadsföra staden. Hela 500 förslag har hittills inkommit. Något annat som kan bli mycket intressant 2011 är att Europa det året ska ha både en finsk och en estnisk kulturhuvudstad. Tack vare en lång historia och det geografiska läget har de två städerna goda förutsättningar att förena sig i arbetet med kulturhuvudstadsåret.

Åbos operativa budget för projektet uppgår till 55 miljoner euro och dessa ska användas mellan 2008 och 2011. Redan nu har flera investeringar i staden gjorts med hänblick på kulturhuvudstadsåret. T.ex. har konstmuseet rustats upp och investeringar gjorts i biblioteket. Dessutom arbetar ett team på fyra personer med projektet i dagsläget.

I slutet av 2006 bestäms vilka finska städer som ska nomineras. Det slutgiltiga beslutet tas av EU innan 2008. Förutom Åbo är ytterligare åtta finska städer intresserade av att bli Europas kulturhuvudstad 2011. Bland dem finns Rovaniemi, Tammerfors och Vasa.

Åbo brukar kallas ”Den finska kulturens vagga”. Här finns nationalskatter som till exempel katedralen från 1300-talet och Åbo Slott, byggd 1280 – båda är en viktig del av Åbos 777-åriga stadshistoria. Många kulturella evenemang äger dessutom årligen rum i Åbo. T.ex. Medeltidsmarknaden i slutet av juni, Finlands äldsta stadsfestival Down by the Lauturi mellan 26-30 juli och Åbos musikfestival som firas i augusti.