Den okända hästen

Kampen om demokratins former

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 08:00 CEST

Många väntar på att demokratin ska börja använda nätet på allvar. I Vallentuna norr om Stockholm utmanas nu den representativa demokratin av Demoex.

Demoex i Vallentuna brukar betraktas som världens första direktdemokratiska internetparti. Sedan 2002 har Demoex har haft mandat i kommunfullmäktige och hållit över 700 omröstningar i sakfrågor samt lämnat in 37 medborgarförslag.

Demoex har misslyckats med att skapa en gemensam offentlig politisk debatt på nätet. De folkvalda i Vallentuna har inte velat genomföra ett gemensamt demokratiexperiment. Istället har Demoex blivit marginaliserade i åtta år.

Orsaken är partisystemets hierarkiska uppbyggnad. Hierarkier i politiken innebär att makten koncentreras till ett fåtal personer. Ingen av dem tjänar på att offra sina egna intressen till förmån för helheten. Konkurrensen mellan idéer är viktig i politiken, men det hierarkiska systemet skadar denna konkurrens genom att hämma informationsflödet för att skydda partiernas mandat. Två exempel:

  • Kommunfullmäktige den 6 september. Demoex lade en interpellation om att genomföra demokratiexperimentet tillsammans över partigränserna. Interpellationen fick inte ens ställas. Demoex frågade också om kommunen kunde tänka sig att publicera politikernas bloggar i demokratiforumet på kommunens hemsida inför valet. Kommunstyrelsens ordförande hävdade att han omöjligt kunde svara på frågan, trots att han hade haft tre månader på sig att undersöka saken. (Se video)
  • Kommunstyrelsen den 13 september. Arvodeskommitténs förslag till höjda arvoden inför kommande mandatperiod. Ärendet nämndes inte i kallelsen och stod inte på dagordningen. Höjningar på 65 % för ordföranden i varje nämnd samt oppositionsråd klubbas igenom. Genom att mörka höjningarna görs väljarna omedvetna om förslaget tills efter valet.

Kampen står mellan olika demokratiska system. Till skillnad från andra e-demokratiprojekt kommer Demoex från gräsrötterna. Vi vill ge engagerade medborgare rösträtt i sakfrågor och därmed öka graden av demokrati. Det är angeläget att genomföra och utvärdera ett fullskaligt experiment på en trygg plats i världen som i Vallentuna.

Vad är det minsta vi kan göra vi kan göra för att förändra våra politiska system så att samarbete belönas istället för konkurrens? Det är viktigt att förändringen är så liten som möjligt, för det är oerhört svårt att rubba en stabil hierarki. Först när samhällssystemet är i gungning kan radikala förändringar ske enligt ”Chockdoktrinen” som Naomi Klein skriver om. Demoex vill visa att vi inte behöver vänta på kommande klimatkatastrofer innan vi förändrar vårt politiska klimat och börjar samarbeta.