Finansdepartementet

Kan äldre verkligen ha användning för e-tjänster?

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 11:52 CEST

24-timmarsdelegationen bjuder in till presseminarium om E-tjänster för äldre

Tid och plats
Dag: 4 juni 2004 kl 10.00 12.00
Plats: Rosenbad, Pressrummet , Stockholm

Allt fler äldre använder internet för att utföra sina tjänster. Idag har 40 procent av alla svenskar över 55 år tillgång till Internet (World Internet Institute). 17 procent av Sveriges befolkning är över 65 år. Antalet äldre kommer de närmaste åren att öka kraftigt. E-tjänster blir ett allt viktigare stöd i många äldres vardag.

24-timmarsdelegationen vill med detta presseminarium visa på ett antal e-tjänster som underlättar vardagen för äldre. Tjänsterna ger möjlighet till bättre service till lägre kostnader. Det finns flera vinnare genom användningen av e-tjänster.

De journalister som önskar enskilda intervjuer med mig i anslutning till presseminariet, vänligen meddela det senast den 2 juni.

Varmt välkomna till presseminariet och till vår direktsändning på webben!

Eva Fernvall
Ordförande i 24-timmarsdelegationen

Anmälan: Senast den 2 juni 2004 till Bengt Lindstedt, tel 08-54356122, 070 678 55 77 mail: bengt.lindstedt@finance.ministry.se

Program
kl 9.30 Kaffe

kl 10.00 Inledning
Eva Fernvall, Ordförande i 24-timmarsdelegationen

kl 10.10 Regeringens engagemang för e- tjänster
Gunnar Lund, Bitr. finansminister (via länk)

kl 10.15 Pensionsportalen
Lena Schelin, Kommunikationschef PPM
VD Anders Lundström, Min pension i Sverige AB

kl 10.40 Äldres personliga kontakter på nätet
Prof. Tomas Ohlin, Landstingsledamot Tullia von Sydow

kl 11.10 Insatser för äldre med stöd av IT
- samverkan mellan kommun och landsting
P O Söderström, strateg näringsliv och kommunikationer, landstinget Västerbotten

kl 11.40 24-timmars Apoteket
VD Stefan Carlsson, Apoteket AB

kl 12.00 Avslutning

Kontakt
Bengt Lindstedt
08-543 561 22
070-678 55 77
bengt.lindstedt@finance.ministry.se