Länsstyrelsen i Kalmar län

Kan alla äldre som vill få en plats i särskilt boende?

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:39 CET

Antalet äldre personer över 85 år ökar i Kalmar län - medan antalet platser i särskilt boende minskar. I några kommuner pågår en diskussion om att ta bort biståndsprövningen för att få flytta till särskilt boende – vad säger lagen om det och räcker platserna då till för dem som har stora behov av omsorg dygnet runt? Hur ska kommunerna prioritera?

Frågorna är många kring detta aktuella ämne – vad kan och får kommunerna göra enligt gällande lag och vilka blir konsekvenserna för de äldre?

Sociala funktionen på Länsstyrelsen i Kalmar har bjudit in länets kommuner till ett halvdagsseminarium idag tisdag den 28 november mellan klockan 13.00-16.30 för att belysa och diskutera detta mycket aktuella ämne. Samtliga kommuner i länet deltar i seminariet och representeras av politiker och chefstjänstemän från äldreomsorgen.

På seminariet ska professor Jan Petersson från Högskolan tala om ”Prioriteringar – en komplex företeelse” och om de olika roller och uppgifter som politiker har visavi tjänstemän.

Helena Axestam från Socialstyrelsen i Stockholm ska tala om de juridiska aspekterna omkring särskilt boende och biståndshandläggningen. Hur ska de äldre tillförsäkras rättssäkerhet?

Länsrådet Anne-Li Fiskesjö inleder och avslutar seminariet som har lockat närmare 60 deltagare från hela länet.