REALS: Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably

Kan Almedalsveckan 2015 vara ett forum för Omställning?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 10:18 CEST

Permakultur i Sverige, projektet REALS och Omställningsnätverket är i Almedalen 2015!

Hur kan broar av dialog byggas mellan den brokiga mångfald av aktörer som finns i det svenska samhället? Och hur kan dessa broar genomsyras av helhetstänkande, ekologisk och social omsorg och med ett fokus på rättvis fördelning av resurser lokalt som globalt, både mellan människa - människa och mellan människa - ekosystem? Kan Almedalsveckan 2015 vara ett forum för Omställning?

2014-07-03 12.00.04.jpg

I Almedalsveckan samlas många som vill vara med och påverka samhällets riktning, år efter år. Även om stora delar av vårt samhälle är starkt underrepresenterat under veckan så är mångfalden av ideella organisationer, politiska partier, statligt anställda, företag, privatpersoner och turister -för att nämna några - en enorm grogrund för möten och synergi mellan människor som kanske inte annars skulle träffats.

Många menar att det ofta händer något speciellt i möten på Almedalsveckan - oavsett om det är ett möte i ett gathörn, under ett seminarium, eller under en sen middag. Kanske handlar det om att många åker till Almedalen just för nätverkande, att “bli överraskade” och ta sin verksamhet till en ny nivå? Oavsett motivet verkar en öppenhet för lärande och för att spegla sina egna “agendor” i andras, eller i bästa fall “ställa agendorna åt sidan en stund”, vara delen av kulturen på Almedalsveckan.

Permakultur i Sverige; REALS och Omställningsnätverket kommer i år att vara med i Almedalen under ett flertal programpunkter som sker i samverkan med andra organisationer och nätverk. REALS (Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably) är ett 3 årigt projekt baserat i Östersjöregionen som leds av Permakultur i Sverige. Omställningsnätverket är en förening som arbetar med stärkt lokal resiliens och associerad partner i REALS. Projektets syfte är att skapa forum för närverkande och lärande inom ramen för hållbar livsstil, både internationellt och nationellt.

Intentionen är att vår närvaro under veckan ska genomsyras av omställningens och permakultur-etikens värdegrund, där ett fokus ligger på helhetstänkande (ekologisk och social omsorg samt rättvis fördelning); lokalsamhällets roll; positiva visioner och lösningsfokus; att se mångfald som resurs; nätverkande, inkludering och öppenhet; inre omställning. 

Kontaktperson: emilia.rekestad@gmail.com

PROGRAM

Mellan måndagen den 29 juni och torsdagen den 2 juli arrangerar vi följande seminarier och aktiviteter:

  • BEHÖVS INRE OMSTÄLLNING FÖR ATT LÖSA DAGENS SOCIO-EKOLOGISKA UTMANINGAR?

3 interaktiva möten i samverkan med Initiativ Samutveckling:

29/6 2015 11:30 - 12:45, 30/6 2015, 11:30 - 12:45, 2/7 2015, 09:45 - 11:15 Skolgården, S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32

Behöver omställningsarbetet i samhället börja med en inre omställning? Vilken betydelse har vår syn på världen och vår självbild för förmågan att finna lösningar på dagens socio-ekologiska utmaningar? Kan interaktiva samtal och möten öka vår förmåga till hållbar livsstil och omställning?

Arrangör och facilitatörer: REALS Permakultur i Sverige, Initiativ Samutveckling, Omställningsnätverket - Peter Hagerrot, Amanda Martling, Emilia Rekestad, Pella Thiel

Adress till event: http://www.almedalsveckan.info/event/list/2015#p1

  • OMSTÄLLNINGS-PICKNICK: Hur kan vi möta globala utmaningar i våra lokala kontexter?

1/7 12.00-13.30 Invid Botaniska trädgården. Samling vid Tranhusgatan 5 . Inställt vid regn/ alltför dåligt väder.

Välkommen att ta del av en picknick med samtal om hållbarhet. Speciellt fokus ges till vikten av lokalsamhällets engagemang och delaktighet i socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsarbete. Ta med dig det du vill äta, dricka och sitta på. (minimera gärna sopor)

Picknicken är en mötesplats för alla som har ett intresse för vad var och en av oss kan göra i skapandet av ett samhälle som är till nytta ur ett socio-ekologiskt helhetsperspektiv.

Vi sorterar och återvinner de sopor som produceras, men tänk gärna på att ta med komposterbara eller återanvändningsbara tallrikar/ muggar och förpackningar.

Arrangör: Permakultur i Sverige, REALS, Omställningsnätverket, CEMUS

  • ECOCIDELAGSTIFTNING SOM HÄVSTÅNG FÖR HÅLLBARA INVESTERINGSFLÖDEN

1/7 2015 16:00 - 16:50, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D20

Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle kunna innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas? Är detta förslag möjligt att genomföra?

Adress till utökad beskrivning av evenemanget

Medverkande: Annika Laurèn, VD, Ekobanken. Jonas Roupé, Marknadschef, RagnSells. Pella Thiel, End Ecocide Sweden, Stefan Hemmingsson, Klimatchef, WWF Sverige.

Arrangör: Ekobanken, Omställningsnätverket, End Ecocide Sweden, Cemus, REALS, Permakultur i Sverige

Adress till event: http://almedalsveckan.nu/event/user-view/26407?redir=%23eidx_1

  • NÄR "PLANETARY BOUNDARIES" INTE RÄCKER SOM BERÄTTELSE -VAD GÖR VI DÅ?

2/7 2015 08:00 - 08:50, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Globala nätverk av lokala initiativ för omställning växer fram över hela världen. Människor agerar lokalt och på eget initiativ för en hållbar framtid. Vad har de gemensamt? Utgör de ett hopp i en tid av utbredd hopplöshet? Och vad betyder lokalsamhällets engagemang för framtida hållbara lösningar?

Medverkande: Pella Thiel, Omställningsnätverket. Annika Laurén, VD, Ekobanken. Peter Hagerrot, Omställningsnätverket. Emilia Rekestad, Ekobyarnas Riksorganisation REALS. Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige Ska Leva.

Arrangör: Ekobanken, Omställningsnätverket, REALS, Permakultur i Sverige, Cemus

Adress till event: http://almedalsveckan.nu/event/user-view/27267?redir=%23eidx_3

REALS och Permakultur i Sveriges deltagande under Almedalsveckan stöds av Svenska Institutet www.si.se

Kontaktperson: emilia.rekestad@gmail.com

REALS (Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably) är ett 3 årigt projekt baserat i Östersjöregionen som leds av Permakultur i Sverige. Omställningsnätverket är en förening som arbetar med stärkt lokal resiliens och associerad partner i REALS. Projektets syfte är att skapa forum för närverkande och lärande inom ramen för hållbar livsstil, både internationellt och nationellt.