Yay! Brand and Design Agency AB

Kan en lågkonjunktur vara bra?

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:01 CEST

Alla som driver företag och har en antal anställda vet hur brutalt en finanskris kan drabba oss. Allt detta vet vi och hela hösten och hittills i år har media speglat detta med ett stort antal artiklar.

Däremot talar vi alldeles för sällan om att en lågkonjunktur kan vara en möjlighet att ta marknadsandelar och stärka företagets varumärke. Det finns framförallt två saker som vi ser att företagen drar in på vid en lågkonjunktur, marknadsföring och insatser till personalen. Man kan verkligen fråga sig varför - varför sågar man av den gren man sitter på. Upphör man med kommunikationen försvinner man snabbt från kundernas medvetande.

En sak har jag lärt mig under mina 20 år som entreprenör och företagare och det är att man aldrig kan spara sig ur en lågkonjunktur. Det är nu som vi som företag kan rekrytera drömmedarbetaren. Vi kan förhandla oss till bättre och mer kostnadseffektiva lokaler.
Vi kan skapa en plattform för företaget och dra upp strategier om hur vi ska bygga vårt varumärke tillsammans med medarbetarna. Det är förvånansvärt hur få företag tar tillvara på medarbetarnas kunskap i detta - svaren och lösningarna på problemen finns ofta internt. Hur väl stämmer företagets vision och affärsidé med nuläget, hur vill vi som företag uppfattas hos våra kunder etc. Det är nu som det är ett ypperligt läge att positionera ditt varumärke och stärka kommunikationen och förstärka relationen med dina kunder, oavsett bransch. Det är nu som du kan säkerställa att ditt företag, de varor och tjänster som du erbjuder, etsar sig fast i kundernas medvetande.

Varumärkesarbetet handlar aldrig om att skapa en fasad, det vet vi som arbetar i kommunikations-branschen. En varumärkesstrategi inkluderar alla delarna, både den internt och externt, i ett företag. Alla signaler som man sänder ut från företaget påverkar varumärket, hela tiden. Det innebär att man vid ett sådant genomgripande arbete även ser till att alla medarbetare förstår sin roll i företaget och hur viktiga de är för varumärket totalt. Det är därför vi även bör satsa på att ytterligare förstärka individens kunskap om sitt och företagets varumärke.

Det är betydligt mer konstruktivt att lyfta blicken och bygga för framtiden än att gräva sig djupare ner i diket. Rustar man för högkonjunkturen, som väntar runt hörnet, nu så har ditt företag ett försprång som är ovärderligt.

Kikki Högberg
Varumärkesstrateg
Högberg.gruppen AB
070-37052 61 eller 0611-26218
kikki@hogberg-gruppen.com