Förbundet S:t Lukas

Kan film fungera som terapi och är en nätrelation IRL?

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 10:51 CEST

Är du psykoterapeut, socionom, journalist, präst, diakon, ungdomsledare, lärare, psykolog eller bara intresserad av människor – Välkommen till S:t Lukasdagarna 19-20 november, Immanuelskyrkan, Stockholm. Läs mer om hur du anmäler dig till föreläsningar och seminarier på www.sanktlukas.se

Media är välkomna att närvara under föreläsningarna, anmäl er till S:t Lukas kommunikatör lena.bergquist@sanktlukas.se.

Förbundet S:t Lukas erbjuder utbildningsdagar den 19-20 november med föreläsningar och samtal om psykologi, psykoterapi och existentiella frågor. Under fredagen fokuserar vi på unga och unga vuxnas situation.

-        Det är det spännande mötet mellan psykoterapi och existentiella frågor som vi kommer att samtala om, säger direktor Anders Persson.

 Förbundet S:t Lukas föreläsare reflekterar kring frågor som…

  • Vad är det som är så positivt med positiv psykologi?
  • Kan film fungera som terapi?
  • Är en relation på nätet IRL? 
  • Varför är unga män så rädda för att inte duga?
  • Vad händer med själavårdaren i själavårdssamtalen?
  • Hur hanteras de existentiella frågorna i psykoterapin?

Hälsar välkommen gör direktor Anders Persson och ordförande Leni Björklund. Föreläser gör bland andra Tomas Axelson, Ingrid Gråberg, Tor Wennerberg, Jan Löwdin, Katja Claesson, Babis Carabeidis, Johan Gerde, Ingvar Bengtsson och Gun Svensson. Lukasdagarna förmedlar den senaste forskningen och föreläsarnas erfarenheter inom områden som psykoterapi, psykologi och existentiella frågor. 

-        Föreläsningarna och samtalen under S:t  Lukasdagarna ger ökad kunskap att använda i yrkeslivet, men dagarna ger också utrymme för individuell reflektion kring livet i stort. Det är det spännande mötet mellan psykoterapi och existentiella frågor som vi kommer att samtala om, säger direktor Anders Persson.

För kontakt med direktor Anders Persson, 070-67 60 381

För mer information om S:t Lukasdagarna och anmälan www.sanktlukas.se, tel 08 - 616 03 80.

 

 

 

Förbundet S:t Lukas omfattar ett fyrtiotal psykoterapimottagningar och ett trettiotal ideella föreningar i hela Sverige. S:t Lukas erbjuder psykoterapi och handledning samt flera typer av tjänster för företag och organisationer. Vi erbjuder även en anpassad helhetslösning för krisstöd till chefer och hela arbetslag samt telefonjour. Våra ideella föreningar erbjuder föreläsningar och möten – alltid med människan i centrum. Förbundet S:t Lukas har arbetat med dessa frågor sedan 1939. Anders Persson är direktor i förbundet S:t Lukas och Leni Björklund är ordförande.