Stockholms stad

Kan fritidsgården fånga upp ungdomar med riskbeteende?

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:15 CET

Den i fritidsgårdskretsar kontroversielle och hårt kritiserade psykologiforskaren Nikolaus Koutatis vid Örebro Universitet, har senaste året exklusivt samarbetat med Fritiden i Vantör för att göra fritidsgårdarna till en positiv plats för ungdomars utveckling. 28 november presenterar Koutakis förändringsarbetet och dess konkreta effekter.

Nikolaus Koutakis har forskat på fritidens betydelse för ungdomars goda utveckling. Hans forskning visar att ungdomar i riskzon ofta söker sig till fritidsgårdarna. Forskningen drar även slutsatsen att fritidgårdarna och dess personal kan ha en betydande roll för de unga i riskzon. Om dessa kommunala verksamheter inte har tydliga mål och handlingsplaner finns en risk att de unga i riskzon kan tillåtas att utveckla sitt negativa sociala beteende.

Preventionssamordnare Johanna Helles från Vantörs stadsdelsförvaltning och enhetschef Agneta Olausson Stenborg från Fritiden ställde frågan; du kritiserar vår verksamhet, säger att den kan skapa problem, samtidigt säger du att Fritiden har stora outtömda förebyggande möjligheter. Hur skulle du vilja att fritidsgårdar arbetar?
Detta blev grunden till ett exklusivt samarbete, där Vantörs stadsdelsförvaltning är ensam om att samarbeta med forskare på området.

Mellan år 2004 – 2006 har Fritiden i Vantör arbetat med projektet ”Verksamhetsutveckling för öppna mötesplatser för barn och ungdomar i Vantör” som finansieras via Kompetensfonden.

Fritiden i Vantörs åtaganden och verksamhet har blivit tydligare. Fritidsledarrollen har stärkts genom utbildning för att bli en positiv vuxen förebild. Verksamheten kan idag identifiera, fånga upp och stödja ungdomar i riskzon och samarbetar idag närmare och mer strukturerat med skola och socialtjänsten.

Vantör består av Rågsved, Hagsätra, Bandhagen, Högdalen, och Örby.
Fritidens verksamheter i Vantörs stadsdelsförvaltning består av fyra fritidsgårdar med målgrupp ungdomar i åldern 13 – 18 år samt två parklekar med målgrupp barn i åldern 6 – 12 år.

28 november presenterar Nikolaus Koutakis resultatet av projektet och dess effekter på Rågsveds fritidsgård klockan 18.00-20.30.

Välkomna!

Kontaktpersoner:
Vantörs stadsdelsförvaltning:
Agneta Olausson Stenborg, Enhetschef Fritiden Vantör
08-6473626, e-post: agneta.olausson-stenborg@vantor.stockholm.se

Göran Sjödin, Barn- och Ungdomschef,
08-508 201 08, e-post: goran.sjodin@vantor.stockholm.se

Johanna Helles, Samordnare för förebyggande socialt arbete/Preventionssamordnare
08-508 201 17, e-post johanna.helles@vantor.stockholm.se

Örebro Universitet:
Nikolas Koutakis psykologiforskare
019-303897 Mobil 073-9815362 e-post: nikolaus.koutakis@bsr.oru.se