RISE Research Institutes of Sweden AB

Kan insekter bli ett självklart val på menyn?

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:48 CEST

Det är dags att tänka smartare kring människors och djurs proteinkällor, inte minst för klimatets skull. Insekter är ett av många intressanta förslag. Nu har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fått medel från Vinnova för projekt om ätbara insekter.

Flera utmaningar väntar om insekter ska slå igenom som proteinkälla. En är att öka acceptansen – åtminstone i den västerländska delen av världen – och då gäller det att ta fram smakliga alternativ. Det är också viktigt se på hur småskalig produktion av insekter kan växa på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt samt att beakta frågor kring lagstiftning och regler.

Tar ett brett grepp

Johan Berg på SP leder ett projekt om insekter som mat och foder, som fått startanslag för steg ett av tre från Vinnovaprogrammet ”Utmaningsdriven innovation”.

– Det finns flera spännande initiativ kring insekter idag, både i och utanför Sverige. Vi vill ta ett brett grepp över hela produktionskedjan och kartlägga det aktuella läget - vem gör vad, var finns hindren och samverkansmöjligheterna? säger Johan Berg.

Deltagande parter i det första steget är SP, Högskolan i Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet samt företagen Atria Scandinavia och Geoloc.

– Vi ska använda det initiala projektet för att söka fler intressenter till ett handlingskraftigt konsortium. Vårt slutmål är att insekter som mat och foder är etablerat och populärt i Sverige och EU, säger Johan Berg.

Samarbete med projekt om mjölmask

Ytterligare ett projekt på SP om ätbara insekter ”Tenebrio molitor - smaklig, hälsosam och hållbar”, har fått medel från Vinnova, Det leds av Mia Prim och fokuserar på möjligheterna hos mjölmask. Projektet ska avslutas med ett smakprovningsevent i Grythyttan, där den nya proteinkällan kommer att bedömas för sin smaklighet.De båda projekten kommer att ha nära kontakt samt dela resultat och erfarenheter.

Kontakt projektledare johan.berg@sp.se, tel: 0705 - 52 51 74

Bild: Proteinrik mix av europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria) , vanlig mjölmask (Tenebrio molitor) ochmindre mjölmask (Alphitobius diaperinus) Foto: Fredrik Davidsson, Geoloc

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se