Psykologisk Metod

Kan man bluffa på psykologiska tester?

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 07:00 CEST

Personlighetstester är ofta utsatta för bluff, eller skönmålning. Detta gäller särskilt i "skarpa" lägen dvs. när testresultatet kan påverka för den testade personen viktiga beslut. Ett vanligt exempel är anställningsbeslut. Psykologisk Metod har utvecklat en metod med vars hjälp man kan upptäcka vilka som skönmålar och korrigera deras testresultat så att effekten av skönmålning försvinner till ca 90%. Det är viktigt att korrigeringarna görs för varje testskala separat - de är nämligen känsliga för skönmålning i olika hög grad. Emotionell Stabilitet är mycket känsligt medan Kreativitet inte är nämnvärt påverkat skönmålning. Forskning visar att metoden fungerar väl och på det avsedda sättet, se en vetenskaplig artikel under tryckning här: Sjöberg, L. (2015, in press). Correction for faking in self-report personality tests. Scandinavian Journal of Psychology.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12231/epdf

Om man ignorerar skönmålning - som är mycket vanlig - gynnas de som bluffar. Kvinnor och invandrare bluffar mindre än övriga, och de missgynnas alltså om man inte korrigerar för skönmålning.Med andra ord: UPP-testets korrektion för skönmålning gynnar jämställdhet och mångfald, missgynnar skrytsamma bluffare. 

Korrektionen är inbyggd i UPP-testetTM som är konstruerat av Professor Lennart Sjöberg, tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm. Detta test har använts i tusentals testningar med goda resultat, både inom offentlig sektor och det privata näringslivet. En vetenskaplig validering i relation till ledarskap finns här:

Bergman, D., Lornudd, C., Sjöberg, L., & von Thile Schwartz, U. (2014). Leader personality and 360-degree assessments of leader behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 389-397.

Denna forskning är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB (www.psykologisk-metod.se)

Företaget sysslar med forskning, utveckling och tillämpning av modern psykologi i arbetslivet. Vi är intensivt sysselsatta inom områdena personlighetspsykologi och socialpsykologi/riskattityder. Rapporter finns tillgängliga gratis på vår hemsida. Internationella publikationer kan laddas ner från professor Lennart Sjöbergs personliga hemsida. Mycket av verksamheten kommenteras på hans blogg.