Naturvårdsverket

Kan man lita på IPCC? Är klimatfrågan överdriven?

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 15:57 CEST

Välkommen till ett seminarium om IPCC:s trovärdighet och det vetenskapliga kunskapsläget i klimatfrågan!

 

Det har förekommit kritik mot IPCC under det senaste året. Vissa uppgifter i IPCC:s fjärde utvärderingsrapport har ifrågasatts, exempelvis de om avsmältningen av Himalayas glaciärer. Nu har IPCC:s arbetsmetoder utvärderats av den internationella vetenskapsakademien IAC* (Inter Academy Council). Uppdragsgivare är FN och rapporten offentliggörs den 31 augusti. Vid seminariet presenteras och kommenteras rapporten av professor Henning Rodhe.

 

Sedan IPCC:s fjärde utvärderingsrapport 2007 har klimatvetenskapen gjort fortsatta framsteg. Ett stort antal vetenskapliga studier har genomförts och kunskapsbasen utvecklas fortlöpande. Några av de viktigaste slutsatserna från den senaste litteraturen presenteras av professor Markku Rummukainen som för Nordiska ministerrådets räkning sammanställt ny forskning om klimatsystemen.

 

Trots den stora kunskap som finns samlat i IPCC har kunskapen svårt att få acceptans och omsättas i handling. Professor Sverker Sörlin tar upp perspektivet hur klimatförståelsen utvecklats över tiden.

 

Moderator: Ulrika Björkstén, vetenskapsjournalist.

Tid: Måndagen den 6 september kl. 9.30 – 12.00.

Plats: Rosenbads konferenscentrum, Drottninggatan 1.

 

Kaffe serveras från kl. 09.00 och seminariet av slutas 12.00 med en lunchsmörgås.

 

Seminariet är ett samarrangemang mellan Naturvårdsverket i egenskap av Focal Point för IPCC, Nordiska Ministerrådet och Miljödepartementet.

 

Osa senast 3 september till anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Caroline Dickson, projektkoordinator för den nordiska ad hoc gruppen för globala klimatförhandlingar (NOAK), 08-698 10 68, caroline.dickson@naturvardsverket.se

Marianne Lilliesköld, forskningssekreterare Forskningssekretariatet,

08-698 12 69, marianne.lillieskold@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.