Region.Västerbotten

Kan man missbruka allt?

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 11:15 CEST

Nära 300 personer är anmälda till konferensen om Missbruk och beroende. Den första dagen handlar om "Beroende som fenomen" och nästkommande om "Dopning, läkemedel och internetdroger".
– Var går gränsen på en glidande skala, går det att sätta en gräns för när användandet övergår till ett missbruk och är ett problem. Kan man ha problem med bara det ena, exempelvis sex, alkohol, spel eller sex eller är missbruksproblemet något större som omfattar allt?
Elisabeth Punzi, Leg psykolog, fil.lic., doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet inleder sitt föredrag med frågor.

Två dagar om beroende som fenomen16­–17 september, Umeå Folkets hus

Se program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/05/Inbjudan-Beroende-16-17-september1.pdf

– Oftast nämner vi missbruk och beroende i sammanhang av alkohol, droger och tabletter. Men vi vill under de här dagarna också kika närmare på missbruk ur ett bredare perspektiv, säger Annika Nordström, forskningsledare, FoU Välfärd, Region Västerbotten.

Konferensen vänder sig till personal inom socialtjänst, landsting, kriminalvård, behandlingshem, företagshälsovård, polismyndigheten, skola/elevhälsa och andra i de fyra nordligaste länen.

I programmet ingår Sveriges främsta forskare tillsammans med företrädare för organisationer som arbetar i det aktuellt ämnesområdet.

Programpunkter dag 1
Substanser, mat, sex, spel, träning, internet. Kan man missbruka vad som helst? Elisabeth Punzi, Leg psykolog, fil.lic., doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Parallella seminarier

  • Spel om pengar och datorspel – Är det att betrakta som ett folkhälsoproblem?
 Thomas Nilsson, leg psykolog, Spelinstitutet, Piteå
  • Köpberoende – en dold folksjukdom, Ulrika Holmberg, föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) och lektor på Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
  • Ortorexi – abnormt fokus på kropp, mat och träning, Michael Svensson, med dr, idrottsfysiologi, lektor i idrottsmedicin, Idrottsmedicinska enheten, Umeå Universitet
  • Att återta kontrollen över sin sexualitet, Paula Taube, socionom, leg psykoterapeut och auktoriserad specialist i klinisk sexologi, Norrlands universitetssjukhus

Programpunkter dag 2

  • Dopning i idrott och samhälle, Martin Fahlström, docent/överläkare vid Nus och medlem i RF:s Dopingkommission
  • Polisens möjligheter och svårigheter – dopning, läkemedel och internetdroger, André Jonsson, Polismyndigheten i Västerbottens län
  • När tabletterna tar över – om läkemedel och läkemedelsberoende, Stefan Borg, tidigare chef vid Beroendecentrum, Stockholms läns landsting
  • Internetdroger – ett allvarligt och växande problem, Anders Helander, adj professor i beroendeforskning vid Karoliska Institutet

För mer information
Annika Nordström, forskningsledare – missbruk och beroende, 072 526 57 32, annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Daniel Örnberg, utvecklingsledare – missbruk och beroende, 070 575 75 81, daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/