Ordfront

Kan Norge lära Sverige att respektera samers rättigheter?

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:24 CET

Efter gårdagens hårda kritik från Diskrimineringsombudsmannen (DO) är samernas rättigheter återigen uppe till diskussion. På MR-dagarna i Malmö 23-24 november diskuteras om Sverige kan lära sig av hur Norge stärkt samernas rättigheter.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna riktade under gårdagen mycket skarp kritik mot Sveriges vilja att ta itu med "diskrimineringen i kolonialiseringens spår". DO ifrågasätter Sveriges ambitioner att ge annat än "småsmulor" åt samerna och menar att Sverige åsidosätter sina folkrättsliga förpliktelser att ställa situationen tillrätta efter århundraden av "fördomar och rasistiska tankemönster". DO:s krav är att Sverige inom en snar framtid ansluter sig till ILO:s urfolkskonvention. Denna fråga tas upp på flera seminarier under MR-dagarna i Malmö 23-24 november.

Folkrättens skydd för minoriteter och urfolk - om samer och samernas situation I ett seminarium presenterar Erika Falck och Elin-Anna Labba från Svenska Röda Korset och Brita Stina Sjaggo från det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra vad folkrätten säger om skyddet för den samiska minoriteten i Sverige.

Vad skulle det betyda för andra urfolk om Sverige erkände samernas självbestämmande? I ett av MR-dagarnas huvudtal ger Ole Henrik Magga, professor vid Samiska högskolan och tidigare ledare för FN:s urfolksforum, ett perspektiv på hur ett svenskt erkännande av urfolkskonventionen skulle kunna stärka minoriteter i andra delar av världen.

Samerna är Europas urfolk och behöver rättsligt skydd
På MR-dagarnas längsta seminarium beskrivs skillnaderna mellan Norge och Sverige hanterat frågan om samernas rättigheter. Kan Sverige lära av Norges sätt att agera snabbt och nytänkande för att genomföra urfolkskonventionen? Norge har antagit urfolkskonventionen och fört in i grundlagen att det i Norge finns två folk. En ny lag - Finnmarkslagen - är ett steg i riktningen att öka samernas självbestämmande.

Medverkande: Ole Henrik Magga, professor vid Samiska Högskolan, f.d. ledare för FN:s urfolksforum: Hur bör samiska rättigheter och självbestämmande tillmötesgås av Sverige? Gudmundur Alfredsson, professor och föreståndare för Raoul Wallenberginstitutet vid Lunds universitet samt ledamot i Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige: Urfolks - särskilt samernas - rättigheter och självbestämmande. Carsten Smith, professor, f.d. ordförande för Höyesterett i Norge och för expertgruppen för en Nordisk
samekonvention: Vad har det inneburit för samerna att Norge har ratificerat ILOs urfolks-konvention? Kan en gemensam lagstiftning skapas för samerna i Norge, Sverige och Finland? Brita Stina Sjaggo, styrelseledamot i Sáminourra (Samiska ungdomsförbundet): Sociala konsekvenser och etnisk splittring på grund av de växande konflikterna. Sylvia Simma, Svenska sametingets
ordförande: Hur ska samerna ta plats i det svenska folkstyret och få inflytande över lagstiftning, konventioner och rättstillämpning? Sven-Roald Nystö, f.d sametingspresident i Norge: Finnmarkslagen och Norges strategier i nordområdena. Trond Helleland, Stortingsrepresentant i Norge: Dialogen om Finnmarkslagen. Göran Ternbo, Jordbruksdepartementet: Sveriges syn på ILO:s urfolkskonvention (169) och Nordisk samekonvention. Jordbruksministern är inbjuden. Moderator är Maja Kirilova Eriksson, professor i folkrätt, Uppsala universitet.


Under MR-dagarna diskuteras flera andra frågor om mänskliga rättigheter i Sverige. Bland annat deltar Katri Linna själv vid ett seminarium om diskriminering av romer och inte minst romers rätt till bostad.

Folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna, genomförs i år för femte året. Intresset är rekordstort. Antalet programpunkter har fördubblats sedan förra året och antalet utställare är fler än någonsin tidigare. Omkring 1 000 personer beräknas besöka arrangemanget.

MR-dagarna är en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. Arrangörer är DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Utrikespolitiska institutet och Ordfront i samarbete med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sensus studieförbund, Olof Palmes Internationella Center, Svenska Helsingforskommittén och Raoul Wallenberg-institutet.

Dagarna genomförs med stöd av Sida, Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Malmö stad och Länsstyrelsen i Skåne län.

Läs mer på www.mrdagarna.se

Frågor besvaras av Leif Ericsson, 070-664 96 54.

För mediaackreditering, kontakta Peter Gustavsson på 08-462 44 54 eller 070-638 10 75.

___________________________________
Peter Gustavsson
MR-dagarna
Box 17506, 118 91 Stockholm
Tel 08-462 44 54 Fax 08-462 44 90
Mobil 070-638 10 75
E-post peter.gustavsson@ordfront.se