Centerpartiet

Kan officerselever avsluta sin utbildning?

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 19:00 CEST

De aviserade förändringarna inom Försvaret tenderar att innehålla oseriösa inslag. Ett exempel på detta är officerselever som i slutskedet av sin utbildning fått beskedet att utbildningen upphör. -Min fråga till försvarsminister Leni Björklund är därför vad som avses göras för att tillgodose de krav på en avslutad utbildning som rimligen kommer att ställas, säger riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet.


Frågan bifogas i sin helhet;

De aviserade förändringarna inom Försvaret tenderar att innehålla oseriösa inslag. Ett exempel på detta är officerselever som i slutskedet av sin utbildning fått beskedet att utbildningen upphör.

Elever som beräknas sluta sin officersutbildning i vår, efter två års utbildning, har inför sista terminen meddelats att utbildningen med stor säkerhet upphör vid årsskiftet. För individen innebär det tre bortkastade terminer. Oavsett förhållandet att utbildningen mynnar i en officerskarriär är det ändå en utbildning med examina, vilket ger personen större möjligheter i det fortsatta livet än om utbildningen avbryts under utbildningens gång. Enligt min uppfattning är en avbruten utbildning till stor skada för den enskilde och regeringen ska i sitt beslut ta hänsyn till detta.

Min fråga till försvarsminister Leni Björklund är:

Vad avser ministern göra för att tillgodose de krav på en avslutad utbildning som ställs av de officerselever som alldeles innan sin examen drabbas av en eventuell nedläggning av utbildningen?