Stiftelsen Skansen

Kan rennäring och rovdjur existera sida vid sida?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 13:06 CET

Rovdjursskador uppstår i renskötselområdet och är ett bekymmer för både rennäringen och för samhället. Den 19 november hålls ett seminarium på Skansen av Samernas riksförbund,  Rovdjurscentret De 5 Stora och Skansen för att diskutera vilka rimliga lösningar som finns. Moderator är Henrik Ekman.
Bland de medverkande finns bl a företrädare för Samernas riksförbund: Ol‐Johán Sikku, Mirja Lindberget,
Jörgen Jonsson och Anders Blom, Lars‐Ove Jonsson från Sametinget och Benny Jonsson, Renägare Idre sameby. Bengt Brylde, moralfilosof, Jens Karlsson på Viltskadecenter, Henrik Andrén och Öje Danell från SLU, Hans‐Ove Larsson, zoolog på Skansen och Linda Thelin, Rovdjurscentret De 5 Stora.

Plats: Gustavianska våningen, Sollidenrestaurangen, Skansen
Dag: 19 november 9 - 17

Kontaktperson Rovdjurscentret De 5 Stora: Linda Thelin, 0651- 411 70, linda@de5stora.com 

Pressansvarig Skansen: Christina Hamnqvist, 0708 49 92 00, christina.hamnqvist@skansen.se