Västarvet

Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta öppnar på Lödöse museum 5 oktober.

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 10:04 CEST

Välkommen till Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta på Lödöse museum. På söndag 5 oktober öppnar utställningen som ger barn mellan 0-2 år möjlighet att på egen hand skapa, utforska och uppleva olika ljud.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska sin omvärld. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur det lilla barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik. Därför har vi gjort en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor.

Kan själv! har resulterat i föreläsningar, handledningar och två olika utställningar. Tack vare de barn som medverkar utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt. Barnen är experterna och de förmedlar gärna sin kunskap till oss vuxna. 

I de olika förstudier som vi gjort inom projektet har vi visat att det går att uppfylla de minsta barnens rätt till deltagande och inflytande även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta är den tredje Kan själv!-utställningen sedan starten 2006 och den produceras av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson.

Invigning 5 oktober på Lödöse museum

Kan själv! invigs söndag 5 oktober kl. 11 av Ida Lagnander, Västarvet, som presenterar utställningen.

Följ gärna arbetet med det pedagogiska utvecklingskonceptet Kan själv! på Kan själv-bloggen. www.kansjalvbloggen.se

För frågor och mer information:

Ida Lagnander, pedagog, Västarvet
E-post: ida.lagnander@vgregion.se
Tfn: 0703-52 02 42

Utställningen produceras av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Finansieras av Statens musikverk, Kulturbryggan och Tidskriften Föräldrar och barn.

Läs mer på www.vastarvet.se eller www.kansjalvbloggen.se

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se