Västarvet

Kan själv! - en upplevelse av ljud för de allra minsta.

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 07:58 CEST

Västarvets pedagogiska projekt Kan själv! har beviljats pengar (90 000 kronor) från Statens Musikverk, Musikplattformen för att genomföra en förstudie om de allra minsta barnens (0-2 år) ljudskapande. Resultatet blir ett underlag till formgivning och innehåll i en turnerande ljudutställning som passar de minsta barnens sätt att undersöka, utforska och skapa ljud. Förstudien är ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst.

Ljud, rytm och rörelse är grunden till det lilla barnets språkutveckling och vi tror att barn skulle uppskatta en ljudutställning där de kan utforska och upptäcka ljud på sina villkor.

Men ett litet barns ljudvärld ser annorlunda ut än vår vuxna och för att få reda på hur så måste vi vända oss till experterna, barnen.

Genom att genomföra en förstudie tillsammans med barn i åldern 0-2 år hoppas vi få svar på hur deras ljudskapande ser ut, vilka ljud de föredrar, vilka verktyg/föremål de helst använder i sitt ljudskapande och hur de samspelar kring ljud, rytm och rörelser.

Stöd från Statens Musikverk ger positiva förutsättningar

Tack vare stödet från Statens Musikverk, Musikplattformen, är det möjligt för oss att få med den professionelle tonsättaren Johan Svensson i förstudien. Med honom får vi in viktig kunskap i projektet och han kan med sina perspektiv förstå barnens ljudskapande på ett annat sätt än pedagogen.

Stödet från Statens Musikverk visar att de minsta barnens utforskande av ljud och rytm är viktigt. Genom att uppmärksamma de allra minsta barnens ljudskapande hoppas vi kunna öka förståelsen för att det är under de första åren som barnen lägger grunden till sitt förhållande till ljud, rytm, rörelse och musik. Vi tror att förstudien kan skapa viktiga diskussioner kring hur man som vuxen bemöter de minsta barnens vardagliga ljudskapande.

Vi visar också att det är viktigt att lyssna på barnen för att kunna ge dem goda förutsättningar för att kunna skapa och utforska ljud.

Om förstudien och projektet Kan själv!

Förstudien är ett samarbete mellan Västarvet, Kultur i Väst och barnen på förskolorna Viljan i Ytterby, Kungälvs kommun och Solgården i Skene, Marks kommun.

Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta ingår i ett långsiktigt arbete, som syftar till att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov. Arbetet  har resulterat i föreläsningar, handledningar och två utställningar. Utställningarna har hittills visats i 26 av Västra Götalands 49 kommuner och besökts av över 22 000 barn i åldern 0-2 år och deras medföljande vuxna.

Följ gärna projektet Kan Själv! här: www.kansjalv-ida.blogspot.com

För frågor och mer information:

Ida Lagnander, pedagog, Västarvet
Tfn. 0703-520 242
E-post: ida.lagnander@vgregion.se

Göran Berg, Kultur i Väst
Tfn. 0703-492 158
E-post: goran.j.berg@kulturivast.se

Johan Svensson, tonsättare
Tfn. 0702-82 8441
svejohan@gmail.com

Syfte och bakgrund

Syftet med Kan själv! är att erbjuda de minsta barnen kulturaktiviteter som är anpassade efter deras önskemål och behov, artikel 31 i FN`s konvention om barnets rättigheter. Vi vill synliggöra de minsta barnen och deras rätt till lärande, artikel 2 och 6.

I Kan själv! vill vi visa att även små barn har förmåga att kommunicera, om vi lär oss att lyssna, artikel 12.

Erfarenheter och kunskaper från Kan själv! har projektet bland annat efterfrågats av institutioner som Borås Högskola och olika länsbibliotek. Inom förskolans värld har ”Kan själv!” blivit ett begrepp som känns igen och uppskattas av dem som jobbar med de allra minsta barnen.

Musikplattformen är navet i Musikverkets arbete med att främja och stödja det fria musiklivet i Sverige. Musikplattformen handlägger det ekonomiska stödet till nationella och internationella samarbetsprojekt och ansvarar även för genomförandet av jämställdhetsuppdraget. Nära 14 musikmiljoner till 63 projekt delas ut. Beslutet fattades av Statens musikverks konstnärliga råd den 25 mars. 

Projektpartners

Västarvet (projektägare)
Kultur i Väst
Barnen och lärare från förskolorna Viljan i Kungälvs kommun och Solgården i Marks kommun

Finansiärer

Västarvet, Statens Musikverk och Kultur i Väst

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se