Nordic School of Public Health NHV

Kan vi förebygga psykisk ohälsa?

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:30 CET

NHV, Avdelningen för psykiatri vid Umeå universitet och Vårdalinstitutet inbjuder till konferensen Kan vi förebygga psykisk ohälsa? Om politik, strategier och metoder som kan främja befolkningens psykiska hälsa 23 – 24 april 2007 Vad vet vi? Vilka strategier har fungerat respektive har inte fungerat? Vad kan vi lära av de andra nordiska länderna? Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare och professionella inom offentlig och privat sektor som arbetar med frågor kring psykisk ohälsa. Syftet är att stimulera framväxten av goda idéer och aktiviteter som har förutsättningar att lyckas. Utgångspunkt är en presentation av kunskapsläget som ges av några av de främsta forskarna inom området i Sverige, men även Norden. Konferensansvariga: Docent Lars Fredén, NHV (Koordinator), Professor Lars Jacobsson, Umeå universitet och Professor Ingalill Rahm Hallberg, Vårdalinstitutet. Plats: NHV, Nya Varvet, Byggnad 25 Kostnad: 1.900 SEK (2.375 SEK inklusive moms) - inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe och buffé. Upplysningar: Koordinator Lars Fredén Tel: +46 (0)31 69 39 70 Administration Anette Johansson Tel: +46 (0)31 69 39 23 Inger Skoglund Tel: +46 (0)31 69 39 21