FAO

Kandidaterna till tjänsten som ny generaldirektör tillkännages

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:38 CET

Efterträdare till Jacques Diouf ska väljas i slutet av juni

FAO offentliggör idag att sex kandidater till tjänsten som ny generaldirektör har tagits fram av organisationens medlemsländer.

Valet av en ny generaldirektör kommer att äga rum i en sluten omröstning som ska hållas av organisationens 191 medlemsländer i början av den 37:e FAO-konferensen i Rom, 25 juni - 2 juli 2011. Tidsfristen för nomineringar var igår, den 31 januari.

Kandidaterna

De sex kandidaterna har var och en nominerats av sin regering. De anges i alfabetisk ordning efter land:

José Graziano da Silva (Brasilien), Indroyono Soesilo (Indonesien), Abdul Latif Rashid (Irak), Mohammad Saeid Noori Naeini (Iran), Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé (Spanien) och Franz Fischler (Österrike).

Nya regler för mandatperiod

Nästa generaldirektör för FAO kommer att utses för perioden 1 januari 2012 - 31 juli 2015. Generaldirektören kommer endast att vara valbar för ytterligare en mandatperiod om fyra år.

Reglerna för hur lång en mandatperiod ska vara och frågan kring omval ändrades under den 36:e FAO-konferensen i november 2009, som en del av FAO:s förnyelseprocess.

Den kandidat som får en majoritet av rösterna kommer att väljas till FAO:s nya chef. Varje land kommer att ha en röst och valet kommer att vara slutet.

Den nya generaldirektören kommer att efterträda Jacques Diouf, från Senegal, som varit i tjänst sedan 1994. Sedan FAO inrättades 1945 har sju personer innehaft tjänsten:

  • Sir John Boyd Orr, Storbritannien, 1945-1948
  • Norris E. Dodd, USA, 1948-1954
  • Philip Vincent Cardon, USA, 1954-1956
  • Binay Ranjan Sen, Indien, 1956-1967
  • Addeke Hendrik Boerma, Nederländerna, 1968-1975
  • Edouard Saouma, Libanon, 1976-1993
  • Jacques Diouf, Senegal, 1994-pågående

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s uppdrag, stadgar och organisation

Alla tidigare generaldirektörer