KanEnergi Sweden AB

KanEnergi med i internationellt projekt om energismarta byggnader

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 13:16 CEST

Projektering av byggnader med höga miljöambitioner kräver ofta en egen process och en lite annan kompetens än traditionell projektering. Integrerad energidesign (IED) är en metod som underlättar för att byggherren och projekteringsgruppen ska nå sina mål.

KanEnergi har nu tillsammans med ett europeiskt team av experter fått medel från EU för att sprida kunskapen och att utveckla pilotprojekt. Projektets budget är ca 11 miljoner kronor och löper under 30 månader. Projektledare är energiexperterna e7 från Österrike och andra partners är Universitetet i Aten, Politechno i Milano, CEETA i Lissabon, Asplan Viak i Norge, ZRMK från Slovenien, Slovakiska Innovations och Energi myndigheten, Polens Energimyndighet, ekodoma i Riga samt BRE i Storbrittannien.

Viktiga teman och aspekter inom integrerad energidesign är:

  • Konkreta och tydligt formulerade miljömålsättningar
  • Fokusering på de val som måste avklaras tidigt i processen
  • Möjliggöra ett bra samarbete i projekteringsgruppen
  • Regelbundna utvärderingar av måluppfyllelse
  • Uppföljning ute på byggarbetsplatsen.
  • Underlätta för en energieffektiv drift under byggprocessen.

Nationella partners i Sverige för genomförandet av pilotprojekt kommer vara Älvstranden Utveckling AB och Skanska Nya hem AB. Två bolag som har höga miljöambitioner och stor erfarenhet av energieffektiva byggnader.

KanEnergi har erfarenhet med IED- processer från en rad olika projekt. Vi kan bistå med processrelaterad rådgivning som til exempel att utforma miljömål för projektet, arrangera workshop för att hitta nya lösningar, utforma miljöuppföljningsprogram, utvärdera måluppfyllnadsgrad och utmana projekteringsgruppen till nytänkande.

IED är ett också viktigt verktyg i arbetet med certifieringar av byggnader inom ramen för BREEAM, LEED och MiljöByggnad. KanEnergi kan också erbjuda rådgivning innanför energi och miljö i projekt som kräver energiberäkningar, utredning av energilösningar, utvärdering av olika materials miljöegenskaper osv.

För mer information om projektet kontata:

Mats Johansson, 0709-781389, mats.johansson(at)kanenergi.se

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.

KanEnergi är en del av Asplan Viak AS (www.asplanviak.no) med ca 700 medarbetare inom en rad olika kompetensområden inom samhällsbyggnad och analys.