Statistiska centralbyrån, SCB

Kapacitetsutnyttjandet minskade under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:34 CET

Industrins kapacitetsutnyttjande kv 3, 2006:

Kapacitetsutnyttjandet minskade under tredje kvartalet

Det faktiska kapacitetsutnyttjandet inom industrin minskade under tredje kvartalet 2006 med 0,2 procentenheter till 90,9 procent (säsongrensat) enligt SCB:s preliminära beräkningar. Jämfört med tredje kvartalet 2005 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 0,6 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom teleproduktindustrin ökade med 2,7 procentenheter under kvartalet till 89,0 procent.

Däremot sjönk kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrin med 1,9 procentenheter till 88,7 procent under tredje kvartalet. Nedgången förklaras huvudsakligen av försämrad efterfrågan.

Kapacitetsutnyttjandet inom kemisk industri minskade under tredje kvartalet med 2,0 procentenheter till 80,9 procent. Minskningen förklaras huvudsakligen av minskad efterfrågan.

Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1991-2006, säsongrensade värden

Se tabeller på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182692.asp

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

Inom gruppen industri för insatsvaror redovisades under tredje kvartalet ett oförändrat kapacitetsutnyttjande med 90,8 procent.

För gruppen industri för investeringsvaror var kapacitetsutnyttjandet 93,1 procent under tredje kvartalet, vilken innebär en minskning med 0,6 procentenheter.

Inom industri för varaktiga konsumtionsvaror steg kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet med 0,9 procentenheter till 88,3 procent jämfört med andra kvartalet.

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet med 0,2 procentenheter till 87,2 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI92. Säsongrensade värden
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182692.asp


Definitioner och förklaringar

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-02-13 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.