Statistiska centralbyrån, SCB

Kapacitetsutnyttjandet ökade svagt andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 13:23 CEST

Det faktiska kapacitetsutnyttjandet inom industrin ökade mellan första och andra kvartalet 2003 med 0,2 procentenheter till 88,7 procent (säsongrensat) enligt SCB:s preliminära beräkningar. Vid en jämförelse med andra kvartalet 2002 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 1,4 procentenheter.

Kraftigt ökat kapacitetsutnyttjande redovisades inom teleproduktindustrin – en ökning mellan första och andra kvartalet 2003 med hela 12,6 procentenheter till 87,1 procent. Man får gå tillbaka till tredje kvartalet 2000 för att hitta en högre nivå på kapacitetsutnyttjandet inom teleproduktindustrin. Ökningen kan bland annat förklaras av ytterligare sänkt kapacitetstak som resultat av effektivisering och omstrukturering inom flera företag i branschen.

Däremot sänktes kapacitetsutnyttjandet inom annan maskinindustri med 1,6 procentenheter till 89,6 procent. Som en bidragande orsak till det sänkta kapacitetsutnyttjandet anges bland annat brist på yrkesutbildad personal.
Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

För gruppen industri för insatsvaror minskade kapacitetsutnyttjandet under det andra kvartalet 2003 med 0,4 procentenheter till 87,9 procent, vilket bland annat förklaras av att flera företag inom denna delgrupp uppgivit produktionsstörningar som orsak till att man inte har kunnat utnyttja hela produktionskapaciteten.

Inom gruppen industri för investeringsvaror redovisades ett ökat kapacitetsutnyttjande under andra kvartalet med 1,1 procentenhet till 90,0 procent.

Inom industri för varaktiga konsumtionsvaror sänktes kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet med 0,8 procentenheter till 82,4 procent. Efterfrågeläget, som ytterligare har försämrats, bidrar till det sänkta kapacitetsutnyttjandet.

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror redovisades under andra kvartalet ett kapacitetsutnyttjande på 90,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med första kvartalet.

Definition:

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Mer information:

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-11-20 kl.13.00

För diagram, se bifogad fil