Utbildningsdepartementet

Kapitalägare gynnas av ökad rörlighet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:24 CEST

En av de viktigaste orsakerna till varför åsikterna om globalisering går kraftigt isär är oenigheten kring dess effekter på inkomstfördelningen. Med utgångspunkt i nationalekonomisk forskning visar Jesper Roine och Daniel Waldenström, i den 20:e rapporten till Globaliseringsrådet, att kapitalets ökade rörlighet främst gynnar toppen. Därför behövs en politik som kompenserar utsatta grupper för att stödja omställningen.

Rapporten Globalisering och inkomstfördelning sammanfattar nationalekonomisk forskning i fyra huvudpunkter:
- Globaliseringen gynnar ekonomin som helhet. Genom att skapa möjligheter för handel, specialisering och konkurrens, och därigenom en effektivare resursanvändning och ett rikare produktutbud.
- Frihandeln har små effekter på inkomstfördelningen. Ökad konkurrens, högre kapitalavkastning och utflyttning av produktion är faktorer som både kan öka och minska nationella inkomstskillnader. Teknologisk utveckling och nationella konjunkturer tycks vara betydligt viktigare för inkomstspridningen.
- Kapitalets ökade rörlighet gynnar främst toppen. Kapitalägarna har stärkt sin förhandlingsposition gentemot övriga grupper i samhället. T.ex. kan utflyttning av produktion - eller hot därom - avhålla löntagare från krav på ökat löneutrymme i utbyte mot att behålla sina jobb.
- Globaliseringen hotas ifall dess vinster fördelas för skevt. Uppfattningen att globaliseringen har negativa konsekvenser kan medföra krav på protektionism som påverkar Sverige negativt. Globaliseringsvinsterna skapar dock ett ekonomiskt utrymme att kompensera utsatta grupper eller stödja omställningen. En viktig princip är att skydda individer, inte specifika arbetsuppgifter eller branscher. Genom en sådan politik skapas förutsättningar för att globaliseringen ska fortsätta verka för utveckling och välstånd.

Författare är Jesper Roine, fil dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, och Daniel Waldenström, fil dr, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

För kommentarer och intervjuer kontakta Jesper Roine och Daniel Waldenström.

Den tjugonde underlagsrapporten till Globaliseringsrådet:
Globalisering och inkomstfördelning
ISBN 978-91-85935-19-2


Kontakt:
Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/

Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35

Jesper Roine
0734-40 82 46
e-post jesper.roine@hhs.se

Daniel Waldenström
070-491 60 82
e-post daniel.waldenstrom@ifn.se

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Globaliseringsrådet (http://www.regeringen.se/sb/d/8616)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs underlagsrapporten (http://www.regeringen.se/sb/d/10897/a/91486)