Ratio

Kapitalismen är rättvis

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 08:50 CEST

Sverige behöver en ny rättvisedebatt för att staka ut framtiden. Ökad social rättvisa kan åstadkommas genom fortsatta reformer i kapitalistisk riktning som stärker medborgarnas ekonomiska frihet och samtidigt förbättrar situationen för de sämst ställda.

Sverige är ett reformland. Men trots att politikens innehåll har förändrats i marknadsliberal riktning de senaste 25 åren låter diskussionen om rättvisa och fördelningspolitik som om Berlinmuren fortfarande fanns kvar. Den pragmatiskt förda politiken saknar förankring i en modern rättviseuppfattning. Därmed saknas också förutsättningar för politiker att i val söka stöd för en framtidsinriktad politik.

En förlegad rättvisesyn blockerar reformer av exempelvis värnskatt, lagen om anställningsskydd, ägar- och entreprenörsskatter samt vinstdrivande välfärdsföretag – reformer som alla medborgare på lite sikt skulle tjäna på.

När ett antal tunga näringslivsföreträdare idag träffas i regi av forskningsinstitutet Ratio för att diskutera kapitalismens moral och konsekvenser gör de det utifrån insikten att det inte behöver råda motsättning mellan kapitalism och social rättvisa.

-          Tvärtom förutsätter ett socialt rättvist samhälle ett starkt skydd för grundläggande ekonomiska fri- och rättigheter, precis som för de demokratiska fri- och rättigheterna. Det är en förutsättning för människors egenmakt, moraliska utveckling och självrespekt, säger Ratios VD, docent Nils Karlson.

Seminariet äger rum i Näringslivets hus, kl 10-12, Storgatan 19 i Stockholm. Medverkar gör Björn Wahlroos, John Tomasi, Mariana Burenstam-Linder, Conni Jonsson, Jens Spendrup och Meg Tivéus. Nils Karlson moderar diskussionen.

För ytterligare information, kontakta: 
Nils Karlson, 0708-670 351,
VD Ratio