Finansdepartementet

Kapitaltillskottsprogrammet förlängs

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 14:54 CET

Regeringen har idag beslutat att förlänga kapitaltillskottsprogrammet för banker och kreditinstitut till den 17 augusti 2010. Programmets villkor och ram om högst 50 miljarder kvarstår som tidigare.

- Förhållandena på finansmarknaderna har förbättrats avsevärt sedan i fjol, mycket tack vare de insatser som gjorts för att värna den finansiella stabiliteten. Genom att ha stödåtgärderna i beredskap ytterligare en tid kan vi slå vakt om att svenska företag och hushåll kan få krediter till rimliga villkor om situationen återigen skulle försämras, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Finansmarknaderna har i stort normaliserats och svenska banker framstår som välkapitaliserade i ett internationellt perspektiv. Det finns därför skäl att förbereda hur stödprogrammen som riktats mot den finansiella sektorn ska avvecklas på ett samordnat sätt inom EU.

Ett sådant arbete pågår inom EU där ett antal vägledande principer beslutats under det svenska ordförandeskapet. Bland annat bör förändringar göras på ett transparant sätt och tydligt kommuniceras. Avveckling av stödet måste alltid vägas mot värdet att behålla det ytterligare en tid. Detta för att skapa trygghet på finansmarknaderna i det fall något oförutsett skulle inträffa.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Maria Hedin, kansliråd
Enheten för försäkring och redovisning
08-405 34 54


Sonja Daltung, departementsråd
Enheten för försäkring och redovisning
08-405 37 14