KappAhl

KappAhl bokslutskommuniké 2009/2010: GOD TILLVÄXT

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 07:30 CEST

Fjärde kvartalet (jun - aug 2010)

  • KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 156 (176) MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 59,6 (61,4) procent och rörelsemarginalen till 12,1 (14,4) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 125 (106) MSEK vilket motsvarar 1,67 (1,41) SEK per aktie, vilket påverkats positivt av skatteintäkter med 45 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 222 (100) MSEK.

Helåret (sep 2009 - aug 2010)

  • KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 5 111 (4 866) MSEK, en ökning med 5,0 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 551 (526) MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 61,8 (61,1) procent och rörelsemarginalen till 10,8 (10,8) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 402 (315) MSEK vilket motsvarar 5,36 (4,20) SEK per aktie, vilket påverkats positivt av skatteintäkter med 84 MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 507 (504) MSEK.

VD kommenterar                           

För helåret ser vi en fortsatt mycket stark bruttomarginal som ligger väl i linje med de mål vi satt upp. Tillväxten från nya butiker är fortsatt god och vi har lyckats förbättra tillväxttakten i befintliga butiker även om vi där har mer att göra.

Samtidigt har vi tydligt stärkt vår finansiella ställning vilket visar sig i en ökad soliditet och minskad skuldsättningsgrad.

Bolaget och konceptet står starkt och det finns ytterligare många städer och marknader där vi passar in.             

Christian W. Jansson, vd och koncernchef

 För ytterligare information vänligen kontakta

Christian W. Jansson, vd och koncernchef, telefon 0709-95 02 01
Håkan Westin, finansdirektör, telefon 0704-71 56 64

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2010 klockan 07.30.

KappAhl är en ledande modekedja med närmare 350 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2009/2010 var KappAhls omsättning 5,1 miljarder kronor och rörelseresultat 551 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.