KappAhl

KappAhl Holding AB IPO - Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:38 CET

Detta pressmeddelande får ej publiceras i eller distribueras till USA, Kanada, Australien eller JapanUtnyttjande av övertilldelningsoptionen om 3,750,000 aktier

KappAhl Holding AB (publ) har informerats att Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs International idag har förvärvat 3,750,000 aktier i KappAhl Holding AB från de säljande aktieägarna, genom fullt utnyttjande av den övertilldelningsoption som erhölls i samband med noteringen av aktierna i KappAhl Holding AB på Stockholmsbörsen. Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har de säljande aktieägarna, i samband med erbjudandet, avyttrat totalt 32,500,000 aktier i KappAhl Holding AB, motsvarande 43,3 procent av kapital och röster i KappAhl Holding AB.


KappAHl Holding AB


För information, vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, CEO
Håkan Westin, CFO
Tel: +46 31 771 55 00

De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater, och ej heller i enlighet med någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller överlåtas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där.

Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet eller anmälningssedel avseende erbjudandet får inte distribueras i, eller till, något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.