Borås Stad

Karin Johansson i Borås Stad nominerad till Planpriset 2010

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 10:26 CEST

Industriarvets robusta byggnader omvandlas med respekt, kunskap och kvalitet för att rymma morgondagens krav och behov - utan att områdets ursprung går förlorad.

Det är ett av skälen till att Simonsland och planarkitekt Karin Johansson på Stadsbyggnadskontoret i Borås har blivit nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris 2010.

I arbetet har ett flertal problem lösts på ett föredömligt sätt. Till exempel är ambitionen är trafikens barriäreffekt ska minska, och det istället ska bli trygga, trivsamma och tillgängliga stråk och platser längs och tvärs Viskan. Simonsland ska utvecklas från ett slutet industriområde till en öppen, välkomnande och vital del av stadens centrum.

- Ett lyckat resultat kräver att vi tar hänsyn till både mätbara och omätbara värden, säger Karin Johansson.

Områdets inriktning på textil, mode, design och handel har genomsyrat arbetet. Borås Stad har arbetat för att Högskolan i Borås ska utöka med lokaler inom Simonsland. När stora delar av området står färdigt 2013 finns Textilhögskolans nya lokaler här, och även Textilmuseet flyttar till Simonsland.

Planpriset är ett av arkitektkårens mest prestigefyllda priser. Det delas ut vartannat år för ett förslag till lösning av en ur arkitektkårens synvinkel angelägen fråga, för att stimulera och ge spridning åt goda exempel för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Priset delas ut av föreningen Sveriges Arkitekter. Årets prisutdelning sker den 19 november vid arkitekturdagen i Stockholm.

Mer information lämnas av Karin Johansson, tfn 033-35 85 06 eller 0768-88 85 06, och stadsbyggnadschef Tomas Rossing, tfn 033-35 84 75 eller 0704-55 84 75.