Vänsterpartiet

Karin Svensson Smith:Järnväg över Hallandsås i stället för genom tunnel?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 16:17 CEST

Karin Svensson Smith (v) ställer en fråga i riksdagen till statsrådet
Ulrica Messing om det går att hitta ett alternativ till järnvägstunneln
genom Hallandsås.

- Förutsättningen för att Banverket skulle få medel för att slutföra
tunnelbygget genom Hallandsås var att bygget kunde göras på ett
miljösäkert sätt, säger Karin Svensson Smith.

- I vår ska riksdagen behandla Banverkets investeringsplan för perioden
2004 - 2015. Det är då av intresse att veta om det finns alternativa
möjligheter att dra Västkustbanan denna sträcka, särskilt som det råder
osäkerhet både kring de miljömässiga konsekvenserna av en tunnel och dess
samhällsekonomiska nytta, med kostnader beräknade till 5,7 miljarder
kronor.

- Finns det alternativ, t ex teknisk möjlighet att dra ett dubbelspår
över åsen genom att använda två körfält och mittrenen av den befintliga
motorväg som går över åsen? undrar Karin Svensson Smith och frågar:

Avser Ulrica Messing att ta fram beslutsunderlag för alternativ till en
järnvägstunnel genom Hallandsås?


Mer information: Karin Svensson Smith, tel. 070-343 95 15


Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se