Vänsterpartiet

Karin Svensson Smith: Lär av England innan svenskt banunderhåll privatiseras

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 12:29 CET

Vore det inte motiverat att lära av de engelska erfarenheterna av att
lägga ut banunderhåll på privata entrepenörer, innan Sverige prövar samma
modell?

Den frågan ställer riksdagsledamot Karin Svensson Smith (v) till Ulrica
Messing.

Efter att i flera år ha underhållet utlagt på entreprenörer har
Banverkets brittiska motsvarighet Network Rail nyligen beslutat att
återta allt underhåll i egen regi. Den brittiska privatiseringen blev
ingen större succé. Det privata Railtrack delade förvisso ut pengar till
sina ägare, men hamnade i ekonomisk kris. Underhållet eftersattes och
flera allvarliga olyckor skakade allmänhetens förtroende för
järnvägstrafiken, skriver Karin Svensson Smith i sin fråga.

I Sverige har Banverkets underhållet gradvis konkurrensutsatts. Det är
dags för en redovisning om det finns uppmätta effektivitetsvinster som
står i paritet med de ökade administrationskostnader för underhållet som
upphandlingsförfarandet medför. Ian Mc Allister, som är ordförande i
Network Rail, säger: "Genom att ta tillbaka underhållskontrakten till
vårt eget företag kommer vi att säkerställa en mer enhetlig standard på
underhållet och uppnå effektivitetsbesparingar mycket snabbare än vad som
annars skulle vara möjligt.” (Rallaren 10/2003)

Från och med i maj 2004 ska det holländska bolaget Svensk Banproduktion
överta underhållsansvaret för järnvägssträckorna Boden-Bastuträsk,
Älvsbyn-Piteå och Bastuträsk-Skelleftehamn. Detta underhåll sköts nu av
Banverket Produktion där 25 anställda riskerar att bli arbetslösa.

- Bör inte några av de erfarenheter som gjorts i Storbritannien påverka
hur underhållet av det svenska spårsystemet ska skötas? är den fråga som
Karin Svensson Smith vill att statsrådet Ulrica Messing svarar på.

Mer information: Karin Svensson Smith, tel. 070-343 95 15

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se