Vänsterpartiet

Karin Svensson Smith: Stora nedskärningar hotar kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 16:50 CEST

Vänsterpartiet presenterade idag en kartläggning som visar att kollektivtrafiken står inför nedskärningar över hela landet. Kartläggningen ingår i rapporten "Fritt fall i kollektivtrafiken" som presenterades vid ett seminarium i Visby idag. Vänsterpartiet kräver att staten i höstens budget tar ekonomiskt ansvar för att stoppa nedskärningarna.

Kartläggningen baseras på enkäter till samtliga trafikhuvudmän i landet och visar att kollektivtrafiken kommer att minska i 19 av de 27 regioner som besvarat enkäten. I 15 regioner kommer nedskärningarna att bli mellan 10 och 40 procent under perioden 2000-2007. Värst drabbade är Blekinge, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland, Västerbotten, Uppland, Stockholms skärgård och Östergötland där nedskärningarna blir 20 procent eller mer.

- Nedskärningarna kommer att drabba många människor som är beroende av kollektivtrafik säger Karin Svensson Smith, vänsterpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott.

Enligt den statliga Kollektivtrafikkommitténs betänkande är mer än hälften av det svenska folket beroende av kollektivtrafik för att komma till arbete, skolor, vård och fritidsaktiviteter. Beroendet är starkt knutet till vissa grupper, exempelvis barn, ungdomar, äldre, låginkomsttagare, kvinnor och barnfamiljer.

- Kollektivtrafiken är en grundläggande funktion för samhället säger Karin Svensson Smith. Det finns en direkt koppling mellan kollektivtrafiken, medborgarnas välmående och samhällets funktion och hållbarhet. En dramatisk neddragning av trafiken kommer inte bara att drabba de grupper som är beroende av trafiken, det kommer att drabba andra också, inte minst miljön.

- Det måste till omstuvningar i höstens budget som leder till att staten tar ett ekonomiskt ansvar för att stoppa nedläggningen av kollektivtrafik säger Karin Svensson Smith.

Rapporten "Fritt fall i kollektivtrafiken" kan hämtas som pdf-fil på www.vansterpartiet.se

För mer information var god kontakta:
Karin Svensson Smith, ledamot i riksdagens trafikutskott: 070-343 95 15
Gunnar Lind, politisk sekreterare: 073-780 35 78