Vänsterpartiet

Karin Svensson Smith (v) om nya trafiksäkerhetsförslag: "Dags för manliga bilförare att ändra attityd!"

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 16:24 CEST

- Det krävs radikala attitydförändringar hos de manliga bilförarna för att vi ska kunna få ned olyckstalen.

Det säger Karin Svensson Smith, ledamot (v) i trafikutskottet, med anledning av den nya överenskommelsen om trafiksäkerhetspolitiken som presenterades på tisdagen. Hon betraktar propositionen som en stor framgång för vänsterpartiet.

- I propositionen markeras tydligt könsperspektivet på trafiksäkerheten. Nästan alla allvarliga trafikolyckor orsakas av män. Nästan alla rattfyllerister är män. Nästan alla fortkörare är män. I propositionen talas det äntligen klarspråk om detta.

Även på andra områden ser Karin Svensson Smith propositionen som en framgång för vänsterpartiet.

- Genomgående stärker förslagen trovärdigheten hos den s k nollvisionen. Äntligen finns en riksdagsmajoritet som seriöst angriper orsakerna till de höga olyckstalen på våra vägar och som gör att man kan hoppas på radikalt minskade olyckstal.

- Tidigare har fokus legat på fysiska investeringar i vägnätet. Trots miljardsatsningar i infrastrukturen har olyckstalen varit konstanta. Nu angrips problematiken på ett helt annat sätt. En kraftfull satsning på hastighetsövervakning, obligatoriskt införande av alkolås, skärpning av körskoleproven är exempel på gamla krav som vänsterpartiet äntligen fått gehör för.

- Samarbetspartierna är också överens om att vi måste sätta stopp för utvecklingen mot allt tyngre och snabbare bilar för att kunna skapa en säkrare trafikmiljö.

För mer information:
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (v): 070-343 95 15
Birger Östberg, pressekreterare: 070 234 64 84