Konstnärsnämnden

Karin Westerlund fick Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendium vid filmfestivalen i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2010 10:35 CET

Konstnärsnämndens stora filmstipendium på 200 000 kr ges i år till regissören Karin Westerlund. Utdelningen ägde rum den 29 januari vid invigningen av Göteborgs filmfestival.

Stipendiet motiveras så här: ”2010 års Mai Zetterling-stipendium går till Karin Westerlund för hennes lustfyllda, modiga och våghalsiga filmer om vad det är att vara människa. Hon har med en alldeles egen filmisk blandform gjort undersökningar om kärleken, världen och det osynliga i filmer som försätter åskådaren i en befriande känsla av förundran. Liksom hos Mai Zetterling finns hos henne ett begär att ta sig an det svåra och bejaka det sinnliga.”

Karin Westerlund är svensk filmare, skribent och bildkonstnär bosatt i Köpenhamn och Kairo. Hon är född i Blekinge 1955 och utbildad på Konstakademin i Köpenhamn. Flera av hennes filmer är visade och prisade på filmfestivaler runtom i världen, bl.a. deltog hon 1998 i sektionen Un certain regard i Cannes med filmen If I give you my humbleness, don´t take away my pride. Den senaste filmen Gud, lukt och henne visades på bio 2009 och är en undersökning om och hur man kan filma det osynliga som tro, tankar, känslor och lukter. I filmen möts fiktiva och verkliga karaktärer under en resa över tre kontinenter i en blandning av spelfilm och dokumentär. Nu finns möjlighet att se filmen igen under festivalen i Göteborg under programpunkten Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendiat 2010.

Andra filmer av Karin Westerlund i urval:
Helgoland, 2001
The last stranger, 1997
Lisanak hosanak insonto sanak, 1992

Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendium ges till en filmregissör med hög konstnärlig kvalitet som vidgar gränserna för kort- eller dokumentärfilm. Tidigare stipendiater är Lena Einhorn, Ola Simonsson och Johannes Stjärne Nilsson samt Nahid Persson Sarvestani.

Mer information om Karin Westerlund samt pressfoton: www.kamerakairo.com

Kontaktinformation:
Eva Englund
evae@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 79
Telefon (mobil) 070-350 63 87

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som beslutar om statliga stipendier och bidrag till konstnärer inom bild-, form-, ton-, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt löpande bevaka trygghetssystemen.