Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO m.fl. om arbetsmarknaden för döva och hörselskadade och bikulturella arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 09:38 CEST

Måndag 2/7 11.30-13.00 (lunchmöte) på Ljusgården, Hamnplan 5:

Teckenspråk på jobbet – om arbetsmarknaden för döva och hörselskadade och bikulturella arbetsplatser

Seminariet hålls på teckenspråk och svenska

 

Hur kommunicerar döva och hörande med varandra på arbetsplatsen? Hur ser man på varandra – som jämlikar – eller? Vad betyder det att jobba på en bikulturell arbetsplats? Vilka är de vanligaste kulturkrockarna och hindren - hur ska vi övervinna dem?

Över en miljon människor i Sverige är hörselskadade, döva eller har dövblindhet. Kom och se uppseendeväckande exempel ur verkligheten - och debattera och förhoppningsvis få svar på hur regeringen ska kunna leva upp till sina högt ställda mål för funktionshinderpolitiken.

Seminariet bygger på erfarenheter från arvsfondsprojektet ”Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade”, som genomförts i samverkan mellan Dövas Förening i Örebro, Stiftelsen Activa, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Örebro Dövas Ungdomsklubb.

 

Föredragande: Maria Norberg, projektledare för Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade

Moderator: Jan Carlsson, tidigare förbundsordförande Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

 

Panel:

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Henrietta Stein, chef för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen

Ragnar Veer, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund

Klas Nelfeldt, styrelseledamot Förbundet Sveriges Dövblinda

 

Arrangörer: Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Förbundet Sveriges Dövblinda, Dövblind Ungdom, Vuxendöva i Sverige och LO.

Kontaktperson:
Ragnar Veer, SDR
ragnar.veer@sdr.org
0735-20 09 02 (sms)