Goodpoint AB

Karlshamn Kraft anlitar Goodpoint för REACH-registrering

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 13:29 CEST

Goodpoint fick i uppdrag att sammanställa dokumentationen för REACH-registrering av högvolymskemikalier åt topp- och reservkraftverket Karlshamn Kraft AB. Efter genomförande hösten 2010 gav kraftbolaget högsta betyg för uppdraget.

De nya EU-förordningarna inom kemikalieområdet, REACH och CLP, ställer nya krav på hur kemikaliers farlighet ska kommuniceras genom leverantörskedjan. Goodpoints experter ser till att våra kunder är väl rustade för att möta de nya kraven.

Goodpoint har nästan 30 års erfarenhet av bedömningar och utredningar av kemikaliers miljö- och hälsofarlighet. Vi bistår kunderna med expertis kring frågeställningar och utredningar rörande bl a kemikalie- och avfallslagstiftning, klassificering och märkning av kemiska produkter, utformning av säkerhetsdatablad samt att ställa krav på kemikalier i varor och kemiska produkter vid upphandling/inköp.

Kontaktperson: Olof Johansson, olof.johansson@goodpoint.se, 08-789 04 21

Goodpoint är sedan 1981 ett av Sveriges ledande konsultbolag inom hållbar utveckling, med affärsidén att friska människor, frisk miljö och friska organisationer stärker förtroende, varumärke och lönsamhet. Företaget har 25 medarbetare och kontor i Stockholm och Malmö.