Karlshamns AB

Karlshamns förvärvar tekniska oljor från Raisio

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 13:04 CET

Karlshamns dotterbolag Binol AB och Raisio Chemicals Ltd har träffat en
överenskommelse om förvärv av Raisio Chemicals verksamhet för tekniska
oljor. Verksamheten har en årlig omsättning på ca 25 miljoner kronor.
Förvärvet kommer att ha en positiv resultatpåverkan redan första året.
Övertagandet gäller från den 1 januari 2004.

- Förvärvet är helt i linje med vår strategi och stärker ytterligare
Binols position som världsledande inom vegetabiliska oljor för tekniska
applikationer säger Magnus Jörsmo, VD för Binol.

Förvärvet ger tyngd åt vår strategi att växa på hela vår nordiska
hemmamarknad och medför synergieffekter inom både produktutveckling,
logistik och produktion. Genom förvärvet kommer vi att satsa ytterligare
i Finland, bland annat genom att etablera ett dotterföretag.

Produkterna, som hittills sålts under varumärket BioSafe motsvarar till
stor del Binols sortiment för Skog/Anläggningsindustrin men även viss ny
teknologi ingår i förvärvet.

Huvuddelen av kunderna finns i Finland och Baltikum. Förvärvet är i
linje med Karlshamns satsning på vegetabiliska och miljöanpassade
smörjmedel för bland annat verkstads- och skog/anläggningsindustrin.

Under de senaste åren har ett globalt distributionsavtal slutits med
Shell samt ett europeiskt återförsäljarnät för vegetabiliska
sågbandsoljor byggts upp.

Karlshamns förvärvade Aarhus Uniteds tekniska oljeverksamhet i april
2003.

För mer information kontakta Binols VD Magnus Jörsmo, telefon 0454-828
28 mobil 073- 973 5828 eller Karlshamns informationsdirektör Bo
Svensson, telefon 0454- 821 93 mobil 0708- 182 193.

E-post: binol@karlshamns.se. Internet : www.karlshamns.com

Binol ingår i Karlhamnskoncernen och ansvarar för utveckling,
tillverkning och marknadsföring av koncernens miljöanpassade tekniska
oljor.

Karlshamns omsatte 2003 cirka 3.2 miljarder kronor. Antalet anställda är
ca 750 varav ca 600 arbetar vid verksamheten i Karlshamn. Karlshamns är
Skandinaviens största producent av vegetabiliska oljor och fetter,
främst för livsmedelsindustrin. Andra viktiga verksamhetsområden är
tekniska produkter, foderråvaror samt specialråvaror för kemisk/teknisk
industri. Verksamhet är starkt internationellt inriktad, med
dotterföretag i Holland, England, Tjeckien, Polen och Malaysia.