Den Nya Välfärden

Karlshamns kommun i otillåten direktupphandling av båtbrygga

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 09:24 CEST

Karlshamns kommun delade upp en upphandling av båtbrygga med Y-bommar i två upphandlingar. Konkurrenskommissionens utredning visar att det sammanlagda värdet av de två upphandlingarna var så högt att uppdelningen i två upphandlingar inte var laglig enligt 3 kap 5§ lagen om offentlig upphandling (illojal uppdelning).

Karlshamns kommun påbörjade i mars en direktupphandling av en 57 meter lång båtbrygga och genomförde samtidigt en separat direktupphandling av tillhörande Y-bommar. Värdet av bryggan med Y- bommar överstiger emellertid tillsammans det värde som tillåts komma i fråga för direktupphandling.

- Karlshamns kommun har genom att dela upp upphandlingen i två separata delar uppenbarligen antagit att kommunen därigenom skulle kunna direktupphandla bryggan för sig och Y-bommarna för sig, och således kringgå regeln om att direktupphandling inte är tillåten över ett visst tröskelvärde. En sådan uppdelning är inte tillåten och benämns i lagen illojal uppdelning, konstaterar Inger Ridderstrand-Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen.

- Som upphandlingen nu har utformats snedvrids förutsättningarna för leverantörer av båtbryggor, eftersom dessa inte har försäkrats om att få konkurrera på lika villkor. Kommunen har sedan förfarandet uppmärksammats i domstol uppgivit att man ska se över sina upphandlingsrutiner. Detta medför dock inte att kommunen kan undgå kritik, uttalar Inger Ridderstrand-Linderoth

…………………………………………………………………………………………
Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per-Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.